Á

Ábhar          - matter, subject, topic 

Ábhaillí  - Playfulness, mischievousness

Ádh  - Luck

Ádhúil  -  Lucky, fortunate

Áille  - Beauty

Áilleacht  -  Beauty, loveliness

Áirithe  -  Certainty, surety

Áit         - place   Áiteacha          - places 

Áitreabh  - Habitation, abode

Ál - litter, brood 

Áladh            -  Lunge, thrust

Álainn  - Beautiful, lovely

Ár           - our  

Árthach -  Vessel, ship, boat

Áthas         -  Joy, gladness

Áthasach -  Glad, joyful