A

Aibreán         – April 

Aifreann       – Mass 

Aimsir       – Weather

Aint       – Aunt

Airgead       – Money, silver 

Allas        – Sweat

Amadán        - Fool 

Amharc         - Look, see 

Amhrán       – Song Amhráin (Plural)

Amscaí        – Untidy, awkward 

Anocht      – Tonight

Anois      – Now

Anró       – Hardship

Aois            - age 

Ara      - Arrah (interjection) 

Arán        – Bread   Aráin (Plural)

Arís      – Again

Asal       – Donkey

As go brách      – They cleared off