Fada           – Long Is faide – Longest

Fadharcán        – A lump

Faichill        – Be careful! Beware!

Fáilte         – Welcome

Fáinne       – Ring

Faitíos       – Fear, apprehension Ar fhaitíos – For fear that, lest

Fámaire        – A huge person or thing

Fánach       – Wandering, straying

Fánaíocht – Wandering; following  

Faochóg      – Periwinkle

Faoi gheasa       - To be sent wild by something 

Faoileáin        – Seagull

Farraige       – Sea Farraige Mhór – Ocean

Fata      – Potato Fataí       - (Plural)

Fathach      – Giant Fathaigh      - (Plural)

 Féach          - Look       ag féachaint          – Looking

Fánadóir        - Wanderer, vagrant

Fear        – Man Fir (Plural) Fear mór       - A big man

Fear an phoist – Postman

Fear an tí – Head of the household

Fearg – Anger

Fearr – Is fearr – Best

Fear siúil – A man who walks the road, tramp

Fearthainne       – Rain 

Féasóg       – Beard

Féidir       – It is possible (that)

Féile        – Festival, feast day

Féin        - Self

Feitheamh – Watch, look out, expectation

 

Feola – Meat

Fiacail        – Tooth  Fiacla -       (Plural)

Fiáin – Wild

Fiche        - Twenty Fichead

Fichiú – Twentieth

Fírinne – Truth

Flaithiúil       – Generous

Fód          – Turf

Fóill         – Yet Go fóill    

Fómhar          – Autumn

Forgan        – A feed of

Foscail   – Open

Fothrach – Foundation

Fraoch       – Heather

Fraois         – Small bits of potato, turf, coal etc.

Frocht       - A large amount 

Fuar         – Cold

Fuinneamh         - Energy, spirit 

Fuinneog       – Window

Fuist         – Hush! Be quiet!

F