É

 

Éad            - jealousy 

Éadach        -   cloth  Éadach corda        Éadaigh        - clothe

Éadaí          - clothes 

Éadálacha        - wealth, riches 

Éadan           - face 

Éadochas        - despair 

Éadoimhin          - shallow 

Éadrom          - light 

Éadromchroíoch         - light-hearted 

Éagaoin         - moan, lament, complain 

Éagfadh         - die; go extinct 

Éalaigh       - escape  Éalú

Éalta          - flock 

Éan          - bird 

Éanachán      - birdcage 

Éanad

Éanlaith         - birds, fowl 

Éarlais           - deposit 

Éasca         - easy; nimble 

Éicínt         - some 

Éidreorach         - helpless, puny 

Éigean          - some 

Éigin         - some 

Éille        - shoelace 

Éire         Ireland  - Éireann

Éiric          compensation  – in éiric        - in reparation 

Éirigh       –   rise, sit up   Éirí amach       -  revolt  Éirigh leis        - to manage to do something  Éiri uaidh       - go away from him 

Éisc        - fish 

Éist         -  listen Éisteacht          – Listening