Cab       – Mouth; beard

 

 

Cácá milis        – Pastries Cácaí milis (Plural)

 

 

 

Cailín – Girl          Cailíní (Plural)

 

Cailleach        – Witch, old hag Caillí (Plural)

 

Caint         – Talk Cainteanna (Plural)

Cainteoir       – Speaker

Caipín – Cap, top          Caipíní  (Plural)

 

Cairt        – Cart; chart

Cáis        – Cheese

 

Caisleán – Castle          Caisleáin (Plural)

Caith – Throw, spend Caite Caitheamh

Calm       – Calm

Cam – Bent, crooked

Camáille       - Old song

Cámín       - Food left around mouth 

Campa – Camp

Canáil – Canal

Canna – Can

Canadh – To sing

Caoch       – Wink

Caoineadh       – Crying, keening Caointe

Caoineach         - A foolish person 

Caoire - Sheep         Caoirigh (Plural)

Caonach        – Moss; unwashed feet

Capán – Saucer-like wooden dish

Capall – Horse           Caiple (Plural)

Capóg       – Dock leaf; something welcome in time of need  

Captaen – Captain

Cara  – Friend Cairde (Plural)

Corraboc        - A lively youth 

Carraig         – Rock Carraigeacha (Plural)

Carraigín      – Carrageen moss

Cárta – Card Cártaí (Plural)

Cárta poist – Postcard

Cás – Case

Casadh ar - Turn; meet

Casóg – Jacket

Casúr        – Hammer

Cait        – Cat

Catach         – Curly

Cath – Battle

Cathaoir         – Chair

Ceacht – Lesson

Céacht – Plough

Cead        – Permission, licence

Céad        – Hundred Céadta (Plural)

Ceaig      - A full belly 

Ceallaigh       – Cally, new mashed potatoes

Ceamach         – Tattered clothes

Ceann        – Head; one

Ceannach – Buying

Ceannaí – Dealer, merchant

Ceannlíne – Headline

Ceann tuí – Thatched

Ceapadh – Thought; appointment

Cearc       – Hen

Céard        – What

Cearta – Right

Ceárta – Forge

Céasadh         – Suffer; punishment

Ceathrar – Four people

Ceathrú – Quarter

Cé áit – Where? What place?

Céasadh – Suffer

Ceathannach – Showery

Céim        – Step; degree

Ceirt       –A rag; something stuck in a ditch

Ceis         – Walkway, over a ditch, made of twigs or branches; someone who has let themselves go 

Ceistigh  – Question

Cé mhéad – How much; how many

Cén         – What

Cén fáth        – Why

Cén sórt? – What sort?

Cén uair – When? At what time?

Ceo       – Fog

Ceol       – Music

Ceolán - Someone who doesn't stop talking

Ceomhar – Foggy

Cér  bith – Whatever

Chéad  - First

Cheana – Already

Chuig – Towards

Chun – To, towards

Ciall – Sense, sensibility

Ciallmhara – Sensible

Ciaróg       – Beetle

Cigire          – Inspector

Cineál       – Kind, sort; relations, kith and kin

Cinnte        – Sure

Cipín         – A match, a small stick

Ciseán        – Basket

Ciste        – Treasure, chest, fund

Císte        – Cake

Ciotóg      - Left-handed 

Ciúinas        – Calmness, stillness

Clab       – Open mouth; too much to say  

Clabhstar        – Clumsy

Cladach         – Sea shore

Cladaí        – Shore

Claí       – Fence Claíocha (Plural)

Clann         – Children, offspring

Clár  – Program; board; register Clártha (Plural)

Clé       – Left-hand side

Cleath – Pole

Cléithín      - ensiform cartilage, sternum 

Cleitiú        – Preen, feather

Cleiteach       - Moulting feathers; feeling cold 

 

Cloch – Stone

Clochach – Stony

Clochán – Stony structure

Cloch sneachta – Hailstone

Clog       – Clock, bell A chloig       – You idiot!

Cloigeann       – Head; skull

Cluas         – Ear

Clúdach       – Cover

Cnámh – Bone

Cnamha corrán – Jaw bone

Cnámh droma – Backbone

Cniotáil – Knitting

Cniotáilte – Knitted

Cnoc  – Hill

Cnogaire       - A hardy looking man 

Coc – Cock (of hay)

Codamán        – Annoying person

Codladh       – Asleep Ina codladh

Cogadh – War

Cogar – Whisper i gcogar – In a whisper 

Coileach       – Cockerel

Coillte – Woods

Coimisiún        – Commission

Coinín        - Rabbit Coiníní (Plural)

Coinneal – Candle Coinnle (Plural)

Coirce – Oats

Coirnéal – Corner

Coiscéim – Footstep

Colpa (coise)       – Calf (of leg)

Comhairle – Advice, counsel

Comhairleachan – Counselling, consultation

Comhar – Cooperation, partnership

Comharsa - Neighbour Comharsana (Plural) Comharsana béal doras Next door neighbour

 Comhbhróin – Condolence

Comhrá        – Conversation

Compánach – Companion  Compánaigh (Plural)

Comráda – Comrade

Cónaí        – Dwelling, residence Tá cónaí orm – I live

Contúirt – Danger

Contúirteach – Dangerous

Corc       – Cork

Corp – Body

Corraicín        – Topknot in hair, tuft of hair

Corróg – Hip

Cos         – Leg, foot Cosaí       (Plural)

Cosaí cama – Bow-legged 

Cosaí dóite           – Lazy, reluctant to work

Cosán – Path 

Cósta        – Coast  Cóstaí

Costas        – Cost, expense

Costasacha – Costly, expensive

Cóta            – Coat Cótaí  

Craiceann – Skin

Cráin         – Sow

Cráite – Agonised, tormented, grieved

Cráiteán          – Thistle, stabbing thing 

Crann        – Tree Crainn (Plural)  Crann darach – Oak tree

Cré – Clay; earth, dust

Creabhar          – Horse-fly

Créatúr        – Creature, poor thing Créatúir (Plural)

Creid       – Believe

Creideamh        – Religion

Creisiúint – To believe

Críol        – Donkey basket

Críoch -  Limit, boundary, territory; breed of sheep 

Crios – Belt

Críostaí – Christian

Críostaíocht – Christianity

Criostail         – Crystal

Crith – To shake

Cró       – Enclosure, pen

Cróga        – Brave

Crogait      - Beetle (that come out of the turf)

Croí          - Heart              A chroí       – My dear

Croimséal – Moustache

Crom         – Bent, stooped; My goodness!

Cromóg          – Hook, hooked stick

Crónán           – Purring, humming, murmur

Cros        – Cross

Crosaigh – Troublesome, difficult Crosta 

Cruach       – Stack, pile; steel   Cruach móna – Stack of turf

Crúb          – Hoof

Crúch – Shoe (for animal’s hoof)

Crúigh – To milk

Cruinniú       – Meeting

Cruiteach         - Humped, hunchback  

Crúsca         – Jug  Crúiscín – Little jug

Cuach        – Bundle, ball, wrap

Cúigear – Five (people)

Cuilleog       – Fly

Cuimhne     - Memory    Mo chuimhne       - I remember 

Cúinne – Corner

Cur – Sow, plant   a chur as – To put out Cur isteach – Put in, pass, spend Cur síos – Describe Cur i gcéill       – Pretending

Cúl gruaig        – Head of hair

Cúnamh        – Help Le cúnamh Dé       – With the help of God

Cupa – Cup

Cúpán       – Cup   Cúpán tae      – Cup of tea

Cúpla – Couple Cúplaí (Plural)

Curach           – Curragh  Curaigh (Plural)

Cúraíocht – Sowing

Cúram – Responsibility

Cúramach – Careful

C