Obair        – Work

Ocrach – Hungry

Ocras        – Hunger

Oibre – Work Oibreacha  (Plural)

Oibriú – Working, operation

Oíche       – Night Oícheanta (Plural)

Oifig an phoist – Post office

Oighreach      - Sores from cold or chafing  

Oirthear – Eastern 

Ola –  Oil 

Oráiste – Orange

Ord – Sledgehammer

Ospidéal       – Hospital

O