C

Cá - where 

Cab – mouth; toothless mouth 

Cába - collar 

Cabach - Babbling, loquacious 

Cabáiste - cabbage 

Cabhair - help, assistance 

Cá bhios - who knows 

Cabhrach - helpful 

Cáca - cake  Cáca milis – pastry Cácaí milse - pastries

Cá fhad? - How long?

Cá ham? - When?

Cá huair? - When?

Caibidil - chapter, debate 

Cáibín - caubeen, old hat   fuair cáibín saor - get off scot-free 

Caidéal - pump 

Cáil - reputation; quality 

Cailín - girl Cailíní - girls

Cailleach – Witch, old hag Caillí - witches, hags

Cailltear - is lost 

Cáin - tax; criticise 

Caint – Talk - Cainteanna - talks 

Cainteoir - talker 

Caipín – cap Caipíní - caps

Cairdiúil - friendly 

Cairt - chart; cart 

i  do caoch

Clochar mhaith leac an teallaigh - threshold