D

Dá       - if 

Dallte

Dá óige      - however younger 

Dá mba mé thú       - if I were you 

Dá mba rud é        -   supposing that 

Dá mbeadh          - if.....had 

Dá mhéad           - however great; however big 

Dána               - bold; daring 

Daingean            - solid, strong, secure 

Daingiú               - stabilisation; confirmation 

Dar           - by; it seems 

Dar an leabhar seo            - Upon my faith!

Dar fia               -  Heavens above!

Dar fia na coille rua       - Goodness!

Déan        – do; make

Déan dearmad       - forget

Déanamh amach       - make out, conclude that 

Déarfadh        - would say 

Dara         - second 

Darach         - oak 

Dath           - colour 

De bharr        - as a result of, because of 

De ghnáth        - as a rule

Deabhóideach         - devout, devotional 

Dea-chuimilte          - well rubbed 

Dearc        - look, consider 

Dearg        - red 

Deargadh       - redden 

Deargmhire        - stark mad

Deasóg          -  right hand, right fist 

Deifir         -   hurry 

Deimhin          - sure, certain 

Deir       -   say

Deireadh       -   end 

Deireadh siar          - 

Ar deireadh         -    at long last 

Deirim leat           - I tell you 

Díbir           - drive out, banish, expel 

Díbríodh            - were expelled 

Dílinn             - flood 

Dílis            - loyal, faithful 

Dílleachtaí             - orphans 

Dé Luain             - Monday

Dé Máirt              - Tuesday

Díol           = sell 

Díreach          - straight 

Dé Sathairn            - Saturday 

Díth céille               - foolishness 

Díthrá           - lowtide 

Deis            - opportunity 

Dhá            - two 

Dia              - God 

Diaganta       - pious 

Dinnéar         - dinner 

Dlite         - entitled to, deserved 

Dlíthe              - laws 

Dlúth           - compact, dense

Dochar            - harm, hurt, distress 

Docht             - rigid, stiff 

Dochtúir              - doctor 

Doicheall          - hostile, surly 

Doimhin            - depth, deep 

Doirte           - poured, spilt 

Domhan             - world 

Domhnach         - Sunday 

Dona               - bad 

Donacht           - badness, wretchedness 

Donn              - brown 

Doras              - door 

Dorcha            - dark 

Dorn            -  fist 

Dornán             - fistful, handful 

Drannadh             - snarling 

Driopás             - hurry, bustle 

Drisiúr          - dresser 

Drochuair            - unfortunately 

Duine           -   person           daoine - people 

Droim          - back 

Dual           -        natural, proper

Dubh         -  black

Dúirt         -    said 

Dúisigh         -  wake up 

Dúlaíocht          - bleak, dismal weather 

Dúshlán           -  challenge 

Dúthrachta          -  eager

Dúthrachtach         -  eagerness