F

 

Fabhra       –  eyelash       Fabhraí       - eyelashes 

Fabhtach          - faulty, flawed 

Fad agus atá           - as long as 

Fadcheannach      - shrewd Fadcheannaí

Fadhb            - problem 

Fadó        - long ago 

Faghairt           - anger; temper 

Faiche           - lawn, green 

Fáil        –  getting, finding  Le fáil        - available 

Fáilí faiteach          - furtive and shy 

Faill           -  negligence

Fáilte           - welcome 

Fainic          - beware!

Fáinne            - ring 

Fáir           - answering shout 

Faire         - watch 

Fáirnéise           - information, report 

Fairsing         - wide, spacious 

Fairsingeacht         - spaciousness 

Fáisceadh         - squeeze; wring 

Fáiscín         - clip 

Faisiun           - fashion 

Falsa           - lazy; false 

Fálta          - hedges

Fán        - straying, wandering 

Fána        - straying, wandering 

Faochan           - periwinkle

Faoi dheireadh         - at last 

Faolchoin         - wolves 

Farraige       – Sea

Fad        - length, distance 

Fada         – Long

Fadaithe        - lengthened 

Fadharcán        – a lump

Fágadh         - to leave  Fágáil        - leaving 

Faigh      -    get  Faighte        – got   Faigheann        - gets  Faighim       - I get 

Fáil        - getting 

Faill          - chance, opportunity

Fáilte          - welcome 

Fán           - straying, wandering

Falrach gáire        - fit of laughter

Fánach          -  wandering, straying

Fánaíocht         - rambling, roving; hiking

Fanas          - gap

Fannlag          -  extremely weak, debilitated

Faobhar          - sharp edge

Faochan          - periwinkle

Faochóg

Faoi choinne         - appointed for

Faoina chomhair         -  for him

Faoi chois          - to suppress, trample on 

Faoi deara a thaibhairt          - to notice 

Faoi dheoidh          - in the end, at last

Faoleáin - seagull 

Fara         –  roost ar an bhfara        - roosting 

Faracháil

Farantacht

Farasbarr          -  Excess, surplus

Farraige       - sea 

Faoi         - under; about 

Faoi ceann tamall         - after a short time

Faoi chomaoin         - to be indebted to someone 

Faoi deara         - notice 

Faoi dhéin          -  to meet, to fetch

Faoi dheireadh        -   at last   Faoi dheireadh agus faoi dheoidh          - at long last 

Faoin tuath          - out in the country

Faoi réir          - free, available; ready

Faoileoig          - seagull 

Fara       - roost 

Farasbarr        -  Excess, surplus

Farraige        –   sea  Farraige Mhór       - the ocean

Fás        - grow

Faslach         -  handful

Fásta         –  adult  Daoine fásta       - adults 

Fata        - potato   Fataí       -  potatoes 

Fáth           -  cause, reason

Fathach          - giant

Fathaigh           - giants 

Feabhas           -  improvement

Feabhsú            - improvement

Feac        -   bend  Feacadh        - bending  

Feacht          -  journey, expedition

Feadh            -  distance, space, duration

Feadaíl            - whistle 

Feall           -  deceit, treachery; let-down

Feallnáire

Fealltach          -  deceitful, treacherous

Fealsamh         - philosopher

Fealsúna        - philosopher

Fealsúnacht         - philosophy

Fear         - man 

Féar          - grass  

Feara         - man 

Fearadh fíorchaoin fáilte       - a big welcome 

Fear an phoist         - postman 

Fearg            - anger 

Feargach           - angry 

Fear geal           - caucasian 

Fear siúil          - itinerant; tramp

Feart           -  prodigy, miracle

Fear tuaithe         - countryman

Fearúil              - fearúil    

Fearúlacht        -  manliness

Feiceadh            - to see 

Feac           - to bend 

Féachaint        – looking

Feadaíl          - whistling 

Feadóg            - whistle                   

Fealltaí  ar          -  prove false to, betray; fail

Feannadh        –  flaying, skinning Feannta         - skinned

Fear        –  man Fir         – men  Fir Oibre        – workman  Fear buile         - madman 

Féar        - grass

Fearacht         -  like, as, in the manner of

Fear an tí        - man of the house 

Fearg         - anger 

Fearthainne        – rain 

Fearúlacht        - manliness

Féasóg       - beard 

Féasógach         - bearded 

Feasta           - from now on, henceforth

Feic         - see 

Feiceáil         - seeing 

Feiceálach           -  bright, striking, showy

Féidir         - it is possible

Feil          -  suit; fit

Féile        –   festival, feast    Féile Michíl       - Michaelmas

Feill        -  foul, treacherous   Feille        - deceit, treachery; let-down

Feilfeadh -       would deceive; let-down

Feilméara           -  farmer 

Feilm             - farm               

Féiltiúil            - periodic, recurrent; regular, punctual 

Féin              - self 

Feisire        -    Member of Parliament         Feisirí        - Member of Parliament 

Feistithe           - fixed 

Feitheamh        – watch, look out, expectation

Feithide            - insect 

Feola          of meat

Feosaí           -  wizened, shrivelled, weedy

Fia           - deer 

Fiabhrais          - fever 

Fiach        - debt 

Fiacla             - tooth   Fiacail        –  teeth 

Fiafraí           - is asked

Fiáin          - wild; wilderness

Fialmhais          -  kinship, relationship, affinity

Fianaise          - witness, testimony, evidence

Fiaradh           - slant, tilt

Fiarsúileach        - squint-eyed

Fiche         –  twenty  Fichead

Fichiú         - twentieth 

Fideog           - whistle

File           - poet 

Fileata         -  poetic(al); lyrical, imaginative, romantic

Fimínteacht           - hypocrisy

Filíocht           - poetry 

Fírinne            - truth 

Fíochmhar         -  furious, ferocious