F

 

Fíodóir           -  weaver

Fionn           -  fair-haired person

Fionnaidh            - fur 

Fionnbhán        - fair, light-coloured

Fíor        -  truth Fíor na croiche céasta orainn

Fíorannamh         - very rare 

Fíoraithe         - verified 

Fíordhílis             - very loyal 

Fíoríochtar           - very low

Fíorsparraí          - very spiky 

Fíoruisce          - clear water 

Fios             - information, knowledge 

Fíre            - truthfulness, sincerity

Fírinne          - truth 

Físeacha         – go dtabharfadh sé na físeacha dóibh

Fiú           - even; worth 

Fiuchadh            - boiling, boil 

Fiúntacha           - worthy; decent, respectable; generous

Fiúntas          - worth, merit

Flainín          -  flannel

Flaitheas          - Heaven 

Flaithiúil            - lavish, generous.

Flaithiúlacht           -  lavishness, generosity

Fliuch           - wet 

Fliuchadh         -  wetting

Fliuchtaí              - is wetted 

Flúirseach          - abundant, plentiful

Focal        - word  Focla

Fód            - sod 

Fógair           declare, announce

Fógairt

Fógra        -  notice Fógraí        - notices 

Foighid           - patience 

Foinn               - desire, wish, inclination

Foireann           - team 

Foirm          - form 

Foghlaim           - learn 

Fóill          - yet, still go foill

Fóire        –  Help, succour, relief go fóire Dia na Glóire air

Fola           - blood 

Folaithe         - hidden

Folamh         - empty 

Fómhar         – Autumn

Fonóid          -  jeering, scoffing; mockery, derision

Fonnmhar           - desirous, wishful, eager, willing

Forgan           – a feed of

Foríseal          - very low 

Forrán a chur         - address 

Formhór          -  greater part, majority

Foscadh           - shelter 

Fóthannáin        - nettle 

Fortún         - fortune 

Fós          - still, yet 

Foscail        - open 

Francaigh         - rats 

Fraitheacha         -rafters 

Fraoch          - heather 

Freagra          - answer 

Freagair           - Freagairt

Freastal           -  attend upon, wait on, help

Freisin         - also 

Friota gaoithe          - breeze

Friothálamh         -  expectation of, preparation for

Fuacht         - cold 

Fuadar           -  rush, hurry, bustle, activity

Fuaigh         - sew 

Fuaim           - sound 

Fuair bás          - die 

Fuar         - cold 

Fuarallas          -cold sweat 

Fuaranglaise           - cold milk and water

Fuarfhead            

Fuarfháilte          - cold welcome 

Fuarthas           - got 

Fuarú         -  cooling

Fuatha          - hate 

Fuil            - blood 

Fuil creabhair

Fuílleach           - remnants, scraps

Fuinnimh            - energy 

Fuinneog          - window

Fuíoll          - residue, surplus 

Fuipe         - whip 

Fuiseog          - lark 

Fuist         – Hush! Be quiet!

Fulaingeann        - suffers 

Furasta            - easy