G 

Gá            - need 

Gábh          - danger, peril 

Gábháil        - catching, seizing, capturing 

Gabha          - smith 

Gabh anall          - come over 

Gabh aníos          - come up 

Gabh i leith          - come on

Gabh anuas          - come down 

Gabháltas         -  seizure, capture; occupancy

Gabhar       – goat

Gabhlóg        - fork 

Gach          - each, every 

Gadaí       – Thief, rascal 

Gadaithe          - thieves 

Gadhar        - dog, mutt 

Gael           - Irish speaker 

Gafa            -  taken, caught, held

Gailseacha ciaróg          - earwig 

Gaineamh          - sand 

Gainne          - scarcity 

Gairbhéal           - gravel 

Gairbhshín           -  rough weather

Gáirí           - laugh 

Gairid           - short 

Gairim thu           - Good for you!

Gáirsiúla           - lewd, obscene, filthy

Gaisce          - great deed;  showing off

Gaiscíoch           -  warrior, hero

Gáir        – news, report

Gáire         – to laugh – De gháire

Gaire       –   nearness, proximity

dá ngaire ná dá ngaobhar           - however near 

Gáirghéimnigh

Gairm         - call,  profession, occupation

Gáirmhaíomh

Gal           - steam 

Gála           - gale 

Galamaisíocht         -  playfulness, capriciousness

Galánta         -  gallant, fin

Galar           - disease 

Galar breac           - smallpox

Gall -  Englishman, foreigner

Gallóg      – Big lie

Galra trua        -  pine disease 

Gam      – Simpleton

Gamhain           - calf 

Gan          - without 

Gandal           - gander 

Gangaid         - venom, spite 

Gann        -  scarce; sparse

Gannaigh         -  make scarce, thin out.

Gaobhar        -  nearness, proximity

Gaol         -  relationship, kinship

Gaolta         relations kin    gaoltaí

Gaorthadh          - wooded river-valley

Gaoth     – wind Gaoithe

Gaothach         - windy 

Gar          - near

Garbh          - rough 

Garda         - guard, policeman 

Garraí          - garden

Gártha         - shouts 

Gárthaíl        - cheering 

Garúil          - obliging 

Gasúr         - boy 

Gé       – goose Géabha     - geese 

Géag crainn          - branch 

Geáitsí      putting on airs 

Geal        - white, bright 

Gealach         - moon  Gealaí          Lán Gealaí       - full moon 

Gealadh          - bleaching, lightening of colour; dawning 

Gealasaí         - suspenders for trousers 

Gealgháireach       - cheery 

Geall         - bet 

Geallúint         - promise 

Geanmnaíocht         - chastity, purity.

Geansaí        – jumper

Geanúlacht        -  lovingness, affection

Géar        – Sharp

Gearblach           - garbled 

Géaraoícht          -  sharpness, acumen

Gearrchaile   - young girl, lass.

Géarú          -  sharpening

Gearr         –  short Gearrtha       - cut     Gearradh       - to cut 

Gearrchaile         -  young girl, lass  Gearrchailí

Gearrscéala         - short story 

Gearmansaíocht         - unruly behaviour

Geasa         -  taboo, prohibition

Geata          - gate 

Géibheann         -  difficulty; distress

Géilleadh          -  submission, surrender; obedience

Géim      - bellow, moo Géimnigh        Géimneach       -  bellowing; shouting

Geimhreadh        - winter  Geimhridh

Geis        - taboo, prohibition

Geit        - jump, start, fright  bain geit as        - to startle someone 

curtha geis ar      Proverb 1   

Proverb 2 

Geolbhach          - gills; jowls

Gheobhair        - you find them 

Gí          - even 

Gile           -  whiteness, brightness

Gimléid           - gimlet 

Gince 

Giobach            -  unkempt, untidy

Giobúis             - throat

Giobal     – Rag Gioblacha

Giodar     – Haste, hurry

Gíog          –  cheep, chirp, squeak    Gíog ná míog      -  not a peep  (out of someone)

Giolla             - youth; servant 

Giomp      – hump

Gionsaí    -  almost 

Gíoplach      – big, ungainly person

Giorraí     – shorten

Giorróidh         - would shorten 

Giorraíocha           - hares

Giorria          - hare

 Giortach         - stumpy

Giosadán      - ragweed

Gíoscán          -  creaking, grating, grinding

Giota          -  bit, piece

Gírle guairle       - hurly-burly

Giuirléidí          -   knick-knacks

Giúsaí         -  bogland containing bog deal

Giústal       -   fuss; friskiness  Giústalach      -  fussing

Glacadh          - to take, accept 

Glagaireacht          -  silly, empty, talk

Glaice         - handful 

Glaicín          - little handful

Gláiféisc      – Silly boastful talk

Glaiseoig         - wagtail

Glam          - bark, bay; howl

Glam gáire

Glám      – To grab, clutch

Glan      - clean, clear Glanadh      - to clean, to clear 

Glanmheabhair         - to memorise 

Glansholas

Glao chaointe

Glaoch      - call Glaoigh     - call  Glaoití       - calls

Glas         - lock; green 

Glasreo       - hoar-frost  Glasreo seaca

Glas-snaidhm          - double-knot

Glas-stócach            - greenhorn 

Glasuaine           -  vivid green

Gleacaithe          - acrobats; gymnasts

Gleacaí       - acrobat; gymnast

Gleann         - valley 

Gléas          -   adjust, arrange; fit out  Gléasta

Gléas tórraimh            - fit-out 

Gléigeal           -  pure white, brilliant

Gleo           - fight, combat, battle

Gleothaíocht        -  noisiness, fuss

Gliceas         -  cleverness, ingenuity

Glinn na Gealaí          - clear moon 

Gliomach        – lobster, clumsy person

Gliondar        - gladness, joyousness

Gliúin         - knee; generation 

Gliúne          - knee; generation 

Gliúrascach        - creaking 

Gliondar         - gladness, joyousness

Gloine            - glass 

Gloiní         - glasses 

Glonn          -  disgust, loathing

Glór         - voice 

Glórmhar          -  glorious

Gluaiseacht         -  movement

Glugar         - squelching, gurgling, sound

Glúin         - knee; generation 

Glúine          - knee; generation 

Gnáíúlacht           - beauty, attractiveness 

Gnás         - association; companionship, company

Gníodh        Gnítear

Gníomh        doing, performing Gníomha

Gníomhartha       Gníomhartha gaile        - deeds of derring-do

Gníos

Gnótha          - business 

Gnóthach        - busy 

Gnóthaigh        - win, gain; earn, achieve

Go dtí          - to; until 

Gob       – Sticky out projection; beak

Gobadh         - sticking out 

Go bhfóire Dia        -   God help 

Gog       - Child’s name for an egg

Gogad      – Squat thing

ar do gogadaí 

Gogalaigh

Goic       – Perky, impertinent

Goidte          - stolen 

Goile        - stomach 

Goile

Goilleadh        - upset 

Goimh         - sting, venom 

Goimhiúil         -  stinging, venomous

Goirt         - salted 

Gol       weep Gola

Go léir          - wholly, entirely.

Go leor        - enough, plenty 

Goradh          - hatching 

Góraí        -  goal 

Gorai         - hatching hen

Gorta          -  hunger, famine

Gorm           - blue 

Gorrún          - haunch 

Gortach          - hungry 

Gortaigh        - hurt, injure  Gortú

Gorún         - haunch 

Go seolta         - smoothly

Gotha      - appearance, attitude    Gothaí

Glaic         - handful

Glaoigh         -  cry out, shout. 

Grabhar       - Turf mould

Graeip        - graip, (digging-)fork

Grá         – love Mo sheacht grá thú

Grámhar         - loving, tender, affectionate

Gramhasc          - rabble, mob

Gráinne          -  grain

Gráinneog       – Hedgehog, turf stack

Gramhsach          - grinning, grimacing.

Gránna             - ugly 

Graithe          - busy 

Grás          - grace 

Grásta            - grace 

Gread         - strike 

Greadadh bos        - clapping 

Greama           -  grip, grasp, hold

Greamaigh        -  attach, fix, fasten

Greann       -  fun, humour    Grinn

Greim       –  grip, grasp, hold greim scornaí  - grip by the throat 

Grian         - sun 

Grianmhar        - sunny

Grinneall           - bed of lake, river, sea 

Gríosach        -  hot ashes, embers 

Gríosaí           - glowing

Gríosaigh        - spur, incite   Gríosaithe

Grinn           -  fun, humour

Grogán          -  small heap of footed turf

Gron         - disapproving look 

Grua         - cheek 

Gruama         -  gloomy, sad

Gruaig        – hair

Grus        – scowl

Guaig        – restless, uneasy

Guailleacha          - shoulders 

Guaire gréasaí         - Guairí - bristles 

Guais           -  danger, hazard

Guala         - shoulder 

Gualainn         - shoulder Guailleacha - shoulders 

Guigh           - pray

Gúna  - gown 

Gunna         - gun   Gunnaí - guns 

Gurb é

Gurbh – Gurbh eo

Guta          - vowel 

Guth        - voice