L

 

Lá –      day Lá sine           Lae       – day  Laethanta      –  days Lá malairte       Lá an Bhrátha        -doomsday, Day of Judgment  Lá Fhéile Eoin         – Midsummer day go lá na leice       -  till Tibb’s Eve.

Lab         – A considerable sum 

Lábán              -  mud, mire

Labhairt        –  speaking;    Labhair       -   speak

Lacha         duck -  Lachan         - ducks 

Ladar         –  interfere in    Ladair         

Ladhar             - Space between toes or fingers

Ladhar coise            - space between toes 

Lagaigh          -  weaken

Lagar            - weakness, faintness; fainting fit

 Laghdaigh          – reduce – Ar a laghad            - at least 

Lag       -  weak Lagú       -   weakening, enfeeblement

Lagbhualadh bos          - weak clapping 

Lagracha            - weak 

Láibe          -  mud, mire

Láidir           - strong

Laige        - weakness

Láimh           - hand; arm 

Láimhsigh          -  handle, manipulate

Laimpín          - little lamp 

Laisce           - lash, whip 

Láithreach         -  present, immediate

Lán - full 

Lánbheo

Lánchinnte         -  absolutely certain

Landaoir           -  storeroom, pantry

Lánsásta        - fully satisfied

Lánseol           - in full swing 

Lán         –  full Lán mara         – high tide Lán béil        – mouthful a lán      –  a lot of a lán grinn      - a lot of fun 

Lánú          - . fill out, give volume to

Laoch          -   warrior, hero

Laochra           -  warriors; band of warriors

Laochras           -  heroism, valour

Lár            - middle, centre

Lascaine           -  discount

Lasracha    - flames 

Las        – light   Lasadh       – to  light Lastaí          -   is lighted Lasta        - lighted 

Lata          - lath

Lata barróige         - to hug 

Lata iarainn

Lata lúbtha

Lathach          - mud, slush; slime

Láthair –  site, location   i láthair       - present

Leá          - melting; dissolution

Leaba        –  bed Leapa         – Bed

Leabhar         – Book – Leabhra           - books

Leabharchrobh

Leabharlann         - library 

Leac          - flat stone 

Leacht           -  memorial cairn; liquid 

Leacóg           -  small flat stone

Leacracha           - flat stones 

Leadaíocht         – Laziness, idleness 

Leag         –  knock down   Leag siar           - Leagadh       - to knock down 

Leagan          - laying, of setting     Leagan amach         - lay-out, arrangement

Leagan ar

Leáite          - melted 

Leamh            -  lifeless, dull, uninteresting

Leamhnacht         - new milk

Lean            - follow 

Lean air

Mo léan géar          -   woe is me!

Leanbh       – Young child

Léamh           -  reading

Léanbaí             - child-like, innocent

Léann         - learning; education, study

Leanúint          -  following, pursuit

Leasa           -  good, well-being

Leasainm            - nickname 

Leasmháthair             -  stepmother

Leataobh           -  one side, aside 

Leathamadán         – half-wit

Leathan            - broad; wide, extensive

Leathbhróg           - one of a pair of boots or shoes

Leathchéad            - fifty 

Leathchluas            - one ear

Leathite            - half-washed 

Leathlámh           -  one hand, one arm

Leathuair           - half an hour 

Leagfadh           - would knock down 

Leagtha amach            -  laid out, arranged

Léanscrios    - total destruction, devastation

Leas            - good, well-being

Leasainm     - nickname 

Léasracha             -  weals, blisters, sores

Leataobh           - one side, aside 

Leath            - half 

Leathaiféala           - half regret 

Leathaigh           - broad seaweed, sea-wrack

Leathbhliain             - half year 

Leathbhróg    - one of a pair of boots or shoes

Leathchéad     - fifty 

Leathchíos   - moiety of rent

Leathchos           - one leg

Leathdhoras          - half-door.

Leathfháinne         - half-ring 

Leathfhoscladh          - half-open 

Leathimníoch         - half-concerned 

Leathionradh            - half-invaded 

Leathlá            - half-day, half-holiday

Leathlámh            - one hand, one arm

Leathlíonta           - half-filled 

Leathmíle      - half-mile 

Leathnú            -  widening, expansion, extension

Leathpusach           - half-pouting 

Leathroisc           - one eye.

Leathshiúil          -  one eye.

Leathslí             - half-way 

Leathshúgach          - half-drunk

Leathspleic           - half-glancing 

Leathuair           - half an hour 

Le cois            -  in addition to

Le cúnamh Dé        – With the help of God

Le fáil          - available 

Le feiceáil    - to be seen 

Le aghaidh        for 

Le hais          -  beside, compared with

Leiceann          - cheek 

Leide         - hint, inkling

Léig        –   decay, neglect     dul i léig      -  to decline, decay

Léigh            - read 

Leigheas             - heal, cure, remedy 

Léim         -   jump  Léimnigh      - jumping, leaping 

Léimneach          - jumping, leaping, bounding

Léine           - shirt 

Léiriodh             - will be shown 

Leis sin féin          - at that very moment

Leithead           - breadth, width

Le fáil            - available 

Le haghaidh        - for 

Le hais           - beside, compared with

Leic an teallaigh         - hearth-stone 

Leiceann      - cheek 

Leide   - hint, inkling

Leigheas   - heal, cure, remedy 

Leite mine buí           - Oatmeal 

Leith        –  side; part, direction  Gabh i leith       - come on 

Leithéid        – the like of which  - A leithéid        - its like

Léitheoireacht    -  reading

Leithinis            - peninsula 

Leithscéal            - excuse 

Le linn           - during 

Lena n-ais

Leo           - with them 

Leoga       - indeed 

Leoiste           -  idler, drone.

Leon          - lion 

Leonta           -  lionlike

Leor           -  sufficient; ample

Le réir

Le teann          - through sheer 

Lí           -  colour, complexion; lustre

Lia         -  stone; pillar-stone Nach lia tír na gnás

Liath            -  grey

Liathadh           -  greyness

Liathbhán         - greyish white

Liathghorm           -  pale blue; blue-grey

Liathróid          - ball 

Lig       –  let, allow, permit  lig anuas         –  let down   ligean amú           -     to let something go to waste  – Ligean siar      – let back Lig thairis      - let pass 

Ligh     - lick 

Lil

Líne        - line 

Linn uisce        - pool of water 

Liobar        – blubber lip

Liobasta      -  untidy; ungainly, clumsy

Líomh            -  grind, sharpen

Líonadh           -    filling       - Líonta        - filled 

Líonraithe         - filled 

Liopa              - lip 

Liosta             - list 

Liostáil             - enlist

Litir               - letter 

Litreacha            - letters 

Liúirigh           - yelling, shouting

Ló          - day 

Lobhadh         -  rot, decay

Loch           - lake 

Lochán          - small lake; pond 

Locht            - fault

Lochtaí           -  faultiness

Loic          - flinch, fail; shirk

Loiceadh         -  Failure, refusal

Lóin chogaidh

Loirgne        - shins 

Lóistín           - lodging, accommodation

Lóistéirí      - lodgers 

Loite          - injured 

Loiteadh        - injured; hurt 

Lom         –    bare thing, bareness   Lom láithreach       - there and then

Lomlán          - brim-full 

Lom líobach

Lomnochta           - stripping naked

Long          - ship 

Longadánacht          - wobbliness 

Lonracha        -    bright, shining, luminous Lonrú      -  to shine

Lorg           -  mark, print; trace

Losaid          -  shallow trough

Loscadh        - burning, searing, scorching

Loscadh sléibhe          - wildfire

Lot             - hurt, wound; damage 

Lua            - mention

Luach        –  value  ina luach

Luachmhar      - valuable 

Luain          - vigorous exertion, hard work

Luaidhe        - lead 

Luaigh          -  mention, cite

Luaith          - ashes 

Luaithghríosach        - hot ashes

Luan           - Monday 

Luas            -  speed, velocity

Luath          - early, soon

Lúbadh          - bending, bend  Lúbtha         - bent 

Lúchóg        – mouse

Lucht             - folk, people 

Lucht an chluiche        - players 

Lucht cuarta

Lucht na gcuairt          - visitors 

Lucht díolta           - merchants 

Lucht eagna            - intelligentsia

Lucht freastail            - attendants, helpers

Lucht leanúna          - followers, adherents

Lucht tiardais           - landlords 

Luí        –  lie down  Cur a luí        - persuade 

Lúibíní             -  in brackets

Lúibrín

Lug ar an lag           -  lose courage.

Luibhearnach        - weeds 

Luíochán          -  lying down

Luisne          - blush, glow

Lúrabóg lárabóg        - a guessing game.

Lútáil        - fawning over someone 

Lúth         - agility; activity, vigour