M

Má           - if 

Mac        - Son Mhic         – Son        Mac De is Muire          - Son of God and the Virgin Mary 

Macalla         - echo

Macasamhail          - like, equal, counterpart 

Machaire         - plain 

Machnamh             - reflection, contemplation

Mada           - dog   Madaí        - dogs 

Mada uisce           - otter 

Madhmadh          -  eruption

Magadh          - mockery, ridicule

Maide          - stick, bar, beam

Maide rámha          - oar 

Maide na tairsí

Maide cromóige            - hooked stick 

Maidin         - morning 

Maidrín gleoite            - cute little dog 

Maigh Eo          - Mayo    Contae Mhaigh Eo         - County Mayo 

Mailíseach          - malicious

Mair           - live, last 

Mairfeadh             - would live, would last 

Mairg         –  woe, sorrow Is mairg

Mairstean           -  living, livelihood

Mairtíreach          - martyr  Mairtírigh       - martyrs

Máistir            - master 

Maith        (noun/adjective) - good, well    Ba mhaith an mhaise

Maith          - forgive   (verb)

Maitheasa          -  goodness, good

Mála           –  bag   Málaí        - bags

Malairt          – change; alternative  A mhalairt        - opposite, contrary 

Mallacht        – curse  Mallachtaí        - curses 

Mallachtach          - cursing 

Mallachtaigh          - curse (verb)

Mallaigh         - curse (verb) 

Malrach           -  lad, youngster

Mám           - mountain pass; handful 

Mámh         - trump

Mall         – slow  go mall       - slowly 

Manaois           -  dallying, toying

Mangadán         - Small bag; small bundle.

Mangadóirí         - sellers 

Mant       - little notch out of something; gap between teeth

Mantach          -  gap-toothed; toothless

Mantaí         - gap-toothed; toothless

Mantóg        – toothless

Maol           - bare, bald 

Maoil         - rounded summit; hillock

Maoineach        –  treasured possession   a mhaoineach       - my darling!

Maol marbh           - stone dead

Maolú            - alleviation; reduction

Maolgháire          - chuckle;  suppressed laugh

Maor         -  bailiff, warden

Maorach           - edible

Maorga        -  stately, dignified

Mar         - like, as 

Mara        – sea   lán mara        -  high tide

Mar an gcéanna          - likewise

Maraíonn       - kills      Maraíos          - Marú       - killing, slaying

Marbh        - dead 

Marbhánta          -  lifeless, spiritless, lethargic

Marbhfháisc   ort          - bad cess to you!

Marbhsruth        -  turn of tide

Marc           - mark; target, goal

Marcach            - horseman, rider; jockey

Marcaíocht         - riding

Mar dhea        – as if….

Marfach         -  killing, slaying; carnage

Margadh           - market 

Margáil         - bargaining, haggling

Mar gheall           - on that account

Maróg          -   pudding

Mar sin          - like that, 

Mar sin de            -  in that case, therefore

Márta          -   March

Más          -  ham

Más breá leat        - if you are so inclined

Maslú           - insult, affront, abuse

Más rud é          - if it so happens that

Máthair              - mother 

Meabhair             - mind, memory

Meabhrach         - mindful, recollective

Meacan         - root

Meáchan        - weight

Meadar          - churn

Meadhránn          – dizziness

Méadú          -  increase, multiplication

Meala          - honey

Meall          -  beguile, charm; entice

Meán         - middle

Méanfach)         - yawning; yawn

Meangadh gáire         -  smile

Méan lae          - midday

Meanmna          - Mind, thought, attention

Méanoíche   - midnight 

Measartha          -  fair, middling

Measúil        -  esteemed, regard 

Méar        - finger 

Méar coise        - toe 

Méaracán          - thimble

Méaróg        - pebble

Measann          - considers 

Measctha         - mixed  Measctha fudar fadar         – All mixed up together

Measúla           - esteemed; respectful 

Meatacht          - cravenness, cowardice

Meath         - decline, decay

Méid          -  amount, quantity

Méidaithe        - increase, multiply; enlarge

Meidhir        - mirth, merriment, gaiety

Meidhreach        - mirthful, merry

Meigeall         - goatee

Meilte         - crushed

Meirgeach         -  rusty

Meiriceá          - America

Meisce          – drunkenness, intoxication   Ar meisce          -  drunk

Meitheal            -  working party

Mh’ainín

Mian           – desire   ar mhian leis        - he'd wish 

Mí              – month   Míosa

Mí-ádh          -  ill luck, misfortune

Mí-ádhúil           - unlucky, unfortunate

Mian          – desire            Níor mhian léi         - she didn't wish 

Mícháta          -  ill esteem, ill report

Míchéatach          - indignant

Mídhóchasach          - not hopeful 

Mífhortún          -  misfortune

Mífhortúnach         -  unfortunate

Mífhoighdeach         - impatient.

Mionnaí           - oaths

Míthrócaireach          - merciless, pitiless.

Míle         thousand; mile - Mílte         –   thousands; miles Míle murdar        -  blue murder.

Milis          - sweet

Milleán         -  blame

Millfeadh        - would spoil, would ruin 

Millteach           -  destructive

Milseáin              – Sweet

Min          - meal

Mín           –  smooth  Mín marbh         - stone dead 

Mín bhuí

Mínigh          -   explain

Mín mánla        - quiet and inoffensive

Mine           - meal 

Minic          - often 

Ministéir           - minister 

Míogarnaigh          - dozing; drowsiness

Míolta móra           - whales 

Mion          –  Small, tiny, diminutive Is mion minic       - very frequently  Go mion is go minic        - dozens and dozens of times

Mionchasachtach        - tiny cough 

Mioniasc          - tiny fish 

Mionnaí         - oath   Mionnú         -  swearing

Mionscrúdú            - close scrutiny

Mionspruán          - tiny fragment 

Mionghiotaí          - tiny bit 

Míorúilt          - miracle 

Mioscaiseach        -   spiteful, malicious  Mioscaisí

Mioscalaí

Miosúr           –   measure As miosúr        -  beyond measure

Miotalach         - metallic

Mise         - me 

Míshásamh           - dissatisfaction

Míshásta         -  displeased

Míshuaimhneach          -  uneasy, restless

Misneach          - courage  Misnigh        -  encourage; cheer up

Misní           - courage

Miste        -  it matters 

Míthapa           -   mishap

Mithid            -  it is time enough 

Mná         – women   ban

Moch            - early 

Mo choinsias            - by my conscience

Mochóireacht          - earliness 

Mo chuimhne              - I remember it 

Mo chuach thú           - I love you! 

Mo dhearmad        -  I forgot!  

Mogaill           - husk, shell, pod

Mo ghairm         - bravo! 

Móid          - vow 

Móidíodh         - vow 

Moill          -  delay; stop, hindrance

Móiméid      - moment 

Tá sé deich móiméid ann mar seo 
Tá sé trí móiméid i mo chinn ag imirt 

Moirtéal          -  mortar

Moladh          - praise Moladh mór le Dia na Glóire

Móna          - turf, peat.

Monarchana         - factories

Mong            - mane 

Mónóg             -  cranberry

Mór       - big, great    go mór mór         - greatly, considerably.

Mórán           - much, many

Mórbhualadh bos           - enthusiastic clapping 

Mórchónai

Mórshiúil         - procession.

Mórtais            -  pride, haughtiness

Mothachtáil          - feeling, perception; sensation, 

Mothais            - springing (in cattle)

Mothaigh               -   feel   Mothú        -  feeling, perception; sensation

Muc           - pig 

Múchadh            - smothering, suffocation; quenching 

Muga          - mug  Muga tae          - mug of tea 

Múicneáil

Muileann           - mill 

Múille             - mule

Muin             - upper back

Muinchí

Muinchille           -  sleeve Muinchillí        - sleeves 

Muinéal          - neck 

Muinín          - trust, confidence

Múinteoir           - teacher 

Múineadh          - teaching, instruction

Muinín         - trust, confidence

Múisiamach          -  upset; perturbed, irritated

Muintir           - household, community, family

Muinteartha         -  belonging to a household or community

Muir              - sea 

Muire            – Our Lady   A Mháthair Bheannaithe        - Blessed Mother 

Muirín             –  family Muiríní         - scallops

Múisce          -  vomit; nausea, loathing

Muise             - Musha 

Mullach          – highest point, summit;  crown of head Mullaigh

Mungailt           -  chewing action

Mura          –  if not, unless    Murab -            Murach          - if not, only

Múchsholas          - dim, hazy, light.

Múrtha fáilte rompu          -  an effusive welcome.

Múscladh            -       Múscailt          - awakening, state of being awake

Mustair           - muster, assembly

Mustrach         -  vain, pompous; swaggering, arrogant

Mustarach