Ná – Than; don’t

Naigín       – Naggin

Naíonáin         – Infant

Náisiúin – Nation 

Naomh        – Saint

Nead       - Nest

Neamh – Heaven Neimhe

Neamhní      – Nought

Neanta – Nettles, stinging; irritating

Neantóg        – Nettle

Neart – A lot of, a load of

Neachainí      - Knick knacks, ornaments 

Ní       – Thing 

Ní ba bhoichte – Poorer

N

 

Ní ba ghlaine – Cleaner

Ní b’fhaide – Longer

Ní hea – No

Níos faide – Longer

Níos gaire – Nearer

Níos mó – Bigger

Nóiméad        – Minute

Nóinín       – Daisy

Nóta        – Note

Nuacht        – News