N 

 

Ná          - is; than 

Nach ea       - isn't it? 

Nádúir          -  nature 

Naíonáin         - infant

Naigín         -  noggin

Naipcín          - napkin 

Náire        - shame 

Náireach        -  shameful

Náirithe            - shamed 

Náisiúin         - nation 

Namhad         - enemy 

Naomh        - saint 

Naosc

Naprún          - apron 

Nárbh ea         - wasn't it? 

Nár cheart         - wasn't right 

Nár fhóire

Neach        - being, person 

Nead         - nest 

Néal        – cloud    Cur néal ann

Néalta neimhe         - Heaven 

Neamh        - Heaven 

Neamhchosúla         -  unlike

Neamhshuimiúil           - unimportant, not worth notice

Neamh-mhothaitheach         - impassive

Neamhurchóideach          - harmless, inoffensive.

Neanta        - stinging, irritating, painful

Neantóg        - nettle 

Neartaigh          -  strengthen

Neartú        - strengthening, reinforcement

Neasacht         - nearness, proximity

Neimhe         - Heaven 

Neoin        - neon

Ní         - thing 

Ní ba ghaire           - nearer 

Ní ba ghéire         - sharper 

Ní ba ghlaine         - cleaner 

Ní baileach           - not exactly

Ní ba mheasa          - worse 

Ní ba mhó        - bigger 

Ní  b’fhaide         - further 

Ní b’fhaití            - more apprehensively 

Ní  b’fhearr           - better 

Ní ba bhoichte          - poorer 

Ní ba chostasaí          - more expensive 

Ní b’fheiliúnaí           - more suitable 

Ní ba shoiléire          - clearer 

Ní ba thobainne            - more suddenly 

Nigh           - wash 

Ní hea            - not exactly

Ní luaithe             - no sooner 

Ní measa          -  no worse

Nimh        –   poison         Nimhe

Nimhneach          -  painful, sore

Ní móide         - probably not, hardly

Ní mór        - must 

Ní níorbh ionadh         - surprisingly 

Níorbh ea

Níor fhéad se        - he couldn't 

Níorbh fhada         - it wasn't long 

Níor lú

Níor mhór le          - I had to 

Níor thaise           -  I replied in kind

Níor chosúil

Níos aibí         - more mature 

Níos cóngaraí         - nearer, more convenient 

Níos faide       - further 

Níos gaire          - nearer 

Níos measa       - worse 

Níos mó         - bigger 

Níos sine         - older 

Níos troime         - heavier 

Níos túisce        - sooner 

Níos úsaidí         - more useful 

Níos uaisle       - more noble 

Nó         – or

Nochtadh      -  baring, exposure

Nóinín        - daisy 

Nollaig           - Christmas; December 

Nós          - custom; manner, style

Nóta            - note 

Nuaíocht          - news 

Nuair        – when