O

 

Obair            – Work   (Rossport:            ) 

Ochtar         - eight (people) 

Ocrach          - hungry person

Ocras          – hunger

Oibleagáideach           -  obligatory

Oibre        - work 

Oibreacha           - works 

Oibriú          - working; action, operation

Oíche        – Night       Oícheanta          - nights 

Oideachais            - education 

Oidhre          - heir 

Oidhreacht         -  inheritance, heritage

Oifigeach          - officer  Oifigigh        - officers 

Oifig an phoist          – Post office

Oifigiúil          - official

Oighear         - ice 

Oighre          - ice 

Oighreog          - ice 

Oilbhéis           -  mischievousness, unruliness; viciousness

Oileán           - island 

Oileán Úr           - New World, America 

Oiread         – length, of time, space  an oiread sin airde         –  there is that much   a oiread         – as many more; as much again  ach an oiread         – either  a leath oiread       - half as much again

Oirthear           – eastern

Ola          - oil 

Olagón         - wailing, lament 

Olann  -          - wool 

Olc           - evil, harm 

Olla        - wool 

Ollghairdeas           -  great rejoicing, jubilation

Ollmhaitheas           - wealth, luxury

Ollphéist             - monster 

Ollphiasta          - monsters 

Onóir              - honour 

Oráiste          – orange

Ordóg              - thumb, big toe 

Ordaigh          - order Ordaíodh          - Ordú         - order 

Orlach          - inch 

Orthaí            - prayers 

Os ard               - aloud,  openly, publicly

Os cionn             - above 

Os comhair            - in front of, opposite.

Os íseal          - lowly 

Osna          - sigh 

Ospidéal           - hospital 

Othar           - patient