Phrases 

 

Months

Eanáir      - January 

Feabhra     - February 

Márta      - March 

Aibreán      - April 

Bealtaine      - May 

Meitheamh      - June 

Iúil        - July 

Lúnasa      - August 

Meán Fómhair      - September 

Deireadh Fómhair      - October 

Mí na Samhna       -  November  

Mí na Nollaig      - December 

 

Days of the week 

Dé Luain     - Monday 

Dé Máirt       - Tuesday 

Céadaoin      - Wednesday 

Déardaoin       - Thursday 

Dé hAoine         - Friday 

Dé Satharn          - Saturday 

Dé Domhnaigh     - Sunday  Domhnach

 

Greetings 

Cén chaoi bhfuil tú?       - How are you?

Bhfuil tú go maith?      Are you well?

Tá mé go maith       - I'm fine 

Go raibh maith agat       - Thank you 

che mhaith        - Good night 

 

Religious 

Dia Linn         - God bless you (When someone sneezes)

In ainm Dé       – In the name of God

Le cúnamh Dé      – With the help of God

Sábháil Dé sinn – God save us 

 

Interjections

Ara Muise        – Arrah Musha

Ar bó       – A common exclamation  Ar bó go deo 

 

Addressing someone

A ghrá      – My love

A chroi     - My love 

A mhic        – My son 

A chuisle        – My darling 

A chloig!      – You idiot!

 

Instructions

Chugainn leat – Lookout!

Téigh chodladh        – Go to sleep

 

General

Mar dhea       – As if…

Fudar fadar       – All mixed up together; don’t know what they’re doing 

Ar an toirt – On the spot, immediately

Tá a fhios agam      - I know 

An bhuíoch – Very thankful 

Chuige leat       - Get going! 

 

Towns 

Béal an Mhuirthead      - Belmullet 

Beal an Atha     - Ballina

Caisleán an Bharraigh      - Castlebar 

 

Likes/Dislikes 

Is maith liom       - I like 

Ni maith liom       - I don't like

Ba mhaith liom      - I would like

Ni thig liom - I can't  

 

Numbers 

a hAon -      

Dó -      

Trí -     

Ceathair  

Cúig -        

Sé -      

Seacht -       

Ocht -       

Naoi -      

Deich -