S

 

Sábh          - saw  Sábháilte         -  safe   Sábháil Dé sinn           – God save us

Sabhán         - slip of a pig                                                                                                  

Sac         - sack                                                                                       

Sacadh          -  thrust, shove.                                                                                                                                

Sac codlata          - sleeping bag                                                                                                                                                 

Sách          - quite, rather;  full, satisfied                                                                                            

Sádh           -   thrust; stab; push, press                                                                                    

Sagart            - priest                                                                                                

Saghdú          -   Incite, provoke                                                                                   

Saibhir          - rich                                                                                           

Saibhreas          -  riches, wealth                                                                              

Saighead          – arrow Saigheadanna         - arrows                                    

Saighid            - incite, provoke                                                                                

Saighdiúir          - soldier  Saighdiúirí         - soldiers                                                    

Sail            – sally rod                                                                      

Sailm            –  palm Buaileadh sailm                                                   

Sáil            –  heel   Sáile             - sea-water, sea                                                         

Sáimhín           – easy, tranquil, mood   Ar a sháimhín só            to feel happy and at ease                                    

Sáite          thrusted; stabbed; pushed, pressed, stuck                                                                                          

Sáith          -   feed, fill; sufficiency, enough                                                                                  

Sála           - heel                                                                                           

Salachar          - dirt                                                                                                                           

Sámh          - peace, tranquillity; rest, gentle sleep

Sámhaigh         - calm, tranquillize; become restful, sleepy

Samhail           -  likeness,

Samhain         - November 

Sámhas           -  peacefulness, tranquillity

Samhnachán          -  slob-trout

Samhraidh          - summer 

Sampla                 – a shampla shalaigh

Santach             - Greedy

Sáraíodh                - Sáraithe

Sáite          - feed, fill; sufficiency, enough  

Sáith                   – Sufficiency, enough

Sála  - heel 

Salach                – Dirty

Salachar  - dirt 

Salainn           - salt 

Sámh  - peace, tranquillity; rest, gentle sleep

Samhailt          -  likeness, semblance 

Samhain          - November 

Sámhchodlata

Samhnachán            - slob-trout

Samhraidh      - summer                         

Saoirse           - freedom 

Saol          - life, time, world  Saolta

Saor              - free 

Saothar            - work, labour; toil

Saothrú           - earnings, wages   Saothraithe

Sáraigh             - be too much for   Sáraithe           -  exhausted   Sárú         -  overcoming, surmounting

Sárfhios              -  certain knowledge

Sároilte         - highly-trained, highly-skilled

Sásamh            -   satisfaction, pleasure

Sasana            - England

Sáspan            - saucepan 

Sásta            - satisfied, contented, pleased

Scábhalaíocht          - slavery, toil; drudgery.

Scadán         -  herring

Scáfaireacht         - fearfulness, frightfulness.

Scáile          - shadow, shade; darkness

Scáilí          - shadow, shade; darkness

Scáinte          -  thin, sparse; skinny, scraggy; threadbare

Scaipeadh          - spreading, dispertion  Scaipthe  

Scaird           – squirt, jet, gush.   Scairdeanna

Scairdeán         – jet (of liquid)

Scairteacha          - lungs

Scaithimh           –  space of time, while, spell   Faoi cheann scaithimh           - in a short time

Scalán           - burst, flash

Scamall            - cloud 

Scamhailéireacht          - scolding.

Scannal             -  scandal

Scanradh                 -  fright  Scanraithe        - frightened 

Scaobáin           - little scoop 

Scaoileadh         -  loosening, undoing; release, discharge

Scaoll          -   panic; unreasoning fear, alarm

Scaradh             - separation

Scata           - crowd, group, pack   Scataí          -

Scáth            -  shade, shadow

Sceach            -  whitethorn, hawthorn   Sceacha

Scéal              – story

Scéalaí         -  story-teller

Scéalaíocht            -  story-telling

Sceaimhínteacht         - biting, abusing

Sceamh            – yelp, squeal    Cuir sceamh as 

Sceana          - knife 

Sceitheadh          -  spawning, overflow; eruption

Scian             – knife

Sciathán           - wing 

Scibhear             – sharp tongued person

Scigiúil          - giggling; mocking, derisive.

Scilléad           - skillet

Scilling              -  shilling   Scilleacha                                     

Scinn              – dart, rush  Scinneadh

Sciobadh           -  snatch, grab    Sciobtha

Sciobóil            -     barn    Sciobóilín

Sciodar               – diarrhoea

Sciorr    -    slip, slide, slither, skid    Sciorradh

Sciorta           - skirt 

Sciotán              – stump    de sciotán         -  dartingly, suddenly

Sciotar           -  skitter

Scíth              -  tiredness, fatigue    Scíth a ligean        - to take a rest

Sclábhaíocht            - slavery 

Sclamh            -  bite, nip, snap

Scliúchas          - brawl

Scóig         - neck 

Scoil          - school   Scoileanna           - schools

Scoite          - severed, lopped off, disconnected 

Scoitheadh         -  cut off, lop, sever

Scoilt          - split 

Scoilteach          - splitting, tending to burst

Scoilteán          -  small crack, fissure

Scoláire          – scholar    Scoláirí

Scoláireacht          -  scholarship, student grant,

Scolb         - scollop’, looped stick for securing thatch  Lá na scolb          - thatching-day

Scon            - strip, fleece, beggar

Sconsa            -  fence

Scór           - score, twenty 

Scoradh         - cut, slash, gash

Scornach            – throat     Scornaí

Scotha           - blossom; the best 

Scrabha              – piece of, scrap of

Scraith               – scraw, strip of (lea-)sod pared off    Scraith bhogáin        - quaking sod

Scréach           -  screech, (harsh) scream

Scréachaíl              - squealing, caterwaul

Screadaigh           -  scream

Screadaíl           - screaming

Screamh            - deposit on surface, coating, crust, scum

Scríobadh           -  scrape, scratch

Scríobh           -  write

Scrios            - destruction, ruin

Scrúdfadh           - would try severely, test

Scuab                – brush, broom

Scuabtha          - swept Scuabadh - to sweep 

Scuainín           - little queue 

Scudal           – lanky, long legged person

Sea          -  strength, vigour

Seá             -  panting, gasping for breath

Seaca            - frost 

Seachaid              – deliver, pass Seachadadh

Seach         -  in turn; occasionally; respectively

Seachaint           -  avoidance; evasion

Seachas            - besides, other than, rather than

Seachránaithe          - wanderers, strayers; erring people

Seachtain           - week 

Séacla            - emaciated person

Seachadadh         - handing over; hand-out, present, tip

Seafóid            -  nonsense

Seal         - turn, while, spell; span

Seál           - shawl

Séan           - deny 

Sean              – old

Seanaithreacha           - forefathers 

Seanbhean          - old woman 

Seanbhéic        - seanbhéic 

Seanbhunadh         - old stock

Seanchaipín        - old cap 

Seanchas          - Lore, tradition; story-telling

Seanchlúdach           - old cover 

Seachrán          - wandering, straying

Seanchiomacha          - old rages 

Seanchulaith          - old suit 

Seanchríonna            -     knowing, wise, old and experienced               

Seanchiumhsóg        - old small blanket 

Seandream          - the old people; the old crowd 

Seandúidín          - old clay pipe 

Seanduine         - old person; old man

Seanéadaigh        - old clothes, cast-off clothing

Seanfhaltanas            - old grudge

Seanfhir         -  old men

Seanfhocal             - old saying, proverb.

Seanfhondúir             -  old inhabitant; old-timer

 Seangán           – ant

Seanleasa            - 

Seanleadóg         - slap, clout

Seanléim            - best jump

Seanmhná        - old women 

Seanmhileoidean           - old melodeon.

Seanóra           - old person; senior, elder

Seanscairt gáire          -  loud laugh, shout of laughter.

Seanstóir

Seantír    - old country 

Seanualach

Searbh         - bitter, sour

Séard        - what 

Seargtha        - shrivelled.

Searr         - stretch, extend

Searrach          - Searraigh

Seas          - stand   Seasamh        – standing   thit as a seasamh        – fall over  ina seasamh        - standing 

Seasúr          - season

Seic          - cheque.

Seiceallach          - bold, impudent, cocky.

Seictreach          - neighing; neigh, whinny; snort

Séid        – to blow, séideadh 

Séideog       - puff 

Seilbh       – occupancy, possession   ina sheilbh       – in his possession as seilbh          - dispossessed

Seileastram             - yellow iris

Seilg          - hunt, chase

Seilmide            – snail

Seinm         - playing of musical instrument

Séipéal        -  chapel; church

Séiplíneach         - chaplain; curate

Seirbhísigh         - servants

Seisean             – he  ar seisean         - said he

Seisear            - six

Seitreach        - neighing; neigh, whinny; snort

Seisiún           - session

Seithe          -  skin, hide

Seo         - this 

Seoda          - jewel; precious object

Seol           - send, dispatch, sail 

Seoladh          - course, direction; guidance; dispatch.

Seomra           - roooms    Seomraí

Séú         - sixth 

Siar           -  to the west, westwards

Sí         - fairy mound

Sian        -  whistling, plaintive, sound; whine, squeal

Sianaíl            - whining, squealing

Sibhialta           - civil 

Síl           – think, consider   Sílfeá         - you would think Síleachtáil        - thinking 

Sileadh anuas           – falling ar sileadh          - hanging

Silt           – dropped ag silt na ndeor         - shedding tears 

Simléir          - chimney 

Sin       – that

Síneadh        - stretching, stretch

Sinn           - us, we 

Sinneán       - squall

Sínte        - stretched 

Sinsear         -  ancestor; senior, elder

Sínte uaithi amach          - stretched out 

Sioc         - frost 

Siocar   –    cause, occasion Siocar bháis          -cause of death 

Síodúil         -  silky, suave, smooth

Siolpáil           - lapping up milk 

Síon          - bad stormy weather 

Sioncaithe        -  exhausted

Sionnach       – fox

Siopa   -  shop   Siopaí        - shops 

Siopadóirí        - shopkeepers 

Síoraí         -  eternal

Síoraíocht           -  eternity

Síorálainn         - ever beautiful 

Síorimeacht       - shift about 

Síorláimhsiú

Síorshiúl         - always walking 

Síos         - down 

Síothlaigh         - strain, filter; die 

Síothmhaor         - peace officer

Sise         - she 

Siúcra        – sugar

Siúd          - that 

Siúl    - walk 

Siúrsán          - buzz, hum

Slaba       – mud, ooze

Sclábhaíochta          -  slavery, labour, toil; drudgery

Slabhra         – chain Slabhraí          - chains 

Slachtmhar       - well-finished, neat, tidy

Slad         – havoc, devastation 

Slad margaidh        -  cheap bargain

Slaghdán        – a cold

Sláinte       - health

Slán       - sound, healthy; safe

Slat        - slender stick; cane, switch   Slatracha

Slata mara       - sea-rods

Sleamhnaigh          -  slide, slip   Sleamhnú

Sleán        - turf-spade, slane

Sléibhteánach        - mountain man 

Sliabh       - mountain   sléibhte          - mountains

Slinne           -   slate