S

 

Slinneán          -  shoulder-blade, scapula

Slingeál            - slinging, throwing 

Slíocadh         - stroking

Sliocht          – descendent  bhí a shliocht air           - the result was apparent

Sliogán           - shell

Sliseog           -  sliver, thin slice.

Slogadh          -  swallow

Sloinne           - surname

Slua          - crowd Sluaite         - crowds 

Sluaiste             - shovel

Smacht          – control

Smailc            - mouthful, bite

Smaladh ar             - blight on him!

Smalcadh          -  gobble

Smaoineamh            - thought; reflection, idea

Smaointe             - thought; reflection, idea

Smaointeach            - thoughtful, reflective, pensive.

Smeach            -  snap of fingers, clicking your tongue 

Sméar          -   blackberry

Sméaróg

Sméarachán          -   grimy-faced person

Smeartha            - smeared 

Sméid            - wink, nod, beckon  Sméideadh         - wink, nod, beckoning sign

Smid           - syllable, word

Smig          – chin                      

Smíochadh   -  smite, beat, wallop

Smior          –    marrow    Smior i do chnámh          -  Good for you!

Smuga           – snot

Smugairle            - thick spit

Smúrthacht          - nosing, sniffing; feeling about 

Smut           -  stump; short piece

Smutadh           -  shorten

Snaidhm     - knot 

Snaidhmthe           - interlinked, knotted 

Snagaíl          - snivel, blubber 

Snámh             - swimming, swim

Snámhán           - float.

Snáth            -  thread, yarn   Snátha

Snáthaid         -  needle

Sneachta         – snow

Sní          - flow; pouring, downpour

Sníomh          - spinning,  twist, twine

Sníomháin

Snoí           -  cutting, hewing, carving

Snoite           - carved 

Só          - comfort, ease

Soc            - muzzle, snout 

Socair             - quiet, still; calm, unruffled

Sochair   -  benefit, profit; advantage, gain

Sochrach           -  profitable, advantageous, beneficial

Sochraid            -  funeral; funeral procession

Socraigh           – settle, arrange  socrú         – arranging  socraithe       - arranged

Sodmhall

Soic             - muzzle, snout 

Soiléas            - brightness, clarity.

Soiléir  - clear, distinct; plain, obvious

Soilsigh         - shine, illuminate; brighten

Soilsiú   - lighting, illumination

Soineann          - Calmness, clemency of weather; fair weather

Soir           -  to the east, eastward

Soitheach         –  container, dish  Soithí

Solas            - light  Soilse         - lights 

Soláthar           - supply 

Soligthe           

Sollúnta          - solemn

Solúbtha            -  flexible, pliable, supple

Son         –  happiness, well-being, prosperity Ar a shon         - for the sake of, on behalf of

Sonasach           - happy, lucky, fortunate

Sónta           -  naive, gullible

Sop           - wisp, small bundle

Sop cocháin           - bundle of straw

Sop féir          - bundle of hay 

So-ranna          - easy to deal with, to get on with; sociable, companionable

Sórt            - sort; kind

Sos          – rest, cessation; pause  Sos cogaidh          - ceasefire, truce 

Só súilíneach             - live in luxury.

Sotalach            - proud, arrogant; cocky

Spadchluasach            - hard of hearing.

Spág          – big wide foot

Spailpin           - seasonal hired labourer; migratory farm labourer   Spailpiní

Spaisteoireacht            -  strolling, sauntering, promenading

Spalladh            -  scorching, parching;

Spalpadh           - burst, eruption

Spang                - fit, baneful attack of illness

Spáráil            - spare

Sparán          -  purse

Sparraíocht            -  sparring

Spaspairt             -  spasm, convulsion

Speabhraídí             -  hallucinations

Speach              - kick; snap of fingers 

Speadóg           -  small light animal

Speal             - scythe 

Spealadh          - to scythe 

Spéiceacha          - peaked

Speiche         - kick; snap of fingers 

Spéir         -  sky; air

Spéirbhean             - beautiful woman

Spéirghealaí            -  starry light

Spéiriúil         - cheerful; graceful, beautiful

Spíodóir          - spy

Spíodóireacht            - spy

Spíonáin          - gooseberry

Spídiúchán            -  disparagement, abuse

Splanc céille            - a bit of sense 

Splancracha          - flash, spark

Spleic       – distant look

Spochadh           - castration

Spochadóireacht           -  castrating

Spogán       – little blister

Spoit

Spraic          – control, reprimand

Spré              - dowry 

Spréacharnaigh          -  sparkling

Spreagadh            - urging, incitement

Sprionla             - decayed, fragile, twig

Sprochaille       – Gill of a cockerel/ loose flesh

Sprúille            -  crumb, fragment

Spuacracha          -  blistered.

Spuaic            - blister.

Spúnóg       – spoon

Sráid            - street

Sráideog            - pallet

Sraith     - layer, stratum

Srann              - snore Srannadh

Srannfartaigh           – Srannfartaigh chodlata

Srathair            -  straddle

Sreang           - string; wire, cord

Sroich            - reach, attain

Sroicheachtáil

Sróicthe         - torn 

Srón           - nose

Sruth           –  stream; current, flow  Sruth cainte           – torrent of speech  Sruth aibhléise          -  electric current

Srutháin            -   small stream; rivulet, brook

Stáblaí           - stables

Stáca          - stake post

Stácadh          - staking

Stadadh          - stop, halt, pause.

Staic             -  stake, post

Staidéar         -  studying; study

Stail            – stallion

Stair           - history 

Stáisiún          – station Stáisiún na ngardaí           - police station 

Stán         - tin; stare 

Stang          - dowel; warp 

Staonadh        - refrain from 

Strainséara            - stranger 

Strapadóireacht          - climbing 

Starrfhiacail           - prominent tooth; fang, tusk

Stártha        -  fit, frenzy

Státúil               - stately, dignified.

Steafóg girsí            – strong slip of a girl

Stealladh           - outpouring; downpour

Steallamheagadh            - mocking, jeering

Steallaire            - syringe; spray.

Stéig            - steak 

Stiall          -  strip, slice  Stiallta

Stíl           - style

Stiúir         – aggressive attitude

Stoca              - stocking , sock    Stocaí         - socks

Stócach          - Young unmarried man; full-grown youth  Stócaigh

Stodam             -  huffiness.

Stoic               - stock 

Stoirm            - storm 

Stól           - stool Stólta        - stools

Stop          – stop  Stopadh          - stop, stoppage, cessation

Stór   - store; treasure, riches 

Stracfhéachaint           - cursory glance.

Strachailt          - struggle

Straimbéal

Strainséara           – stranger  Strainséirí      -   strangers   Teach strainséartha

Straois          - grin, grimace.

Straois gháire

Strapa           -  strap   Strapaí

Streachaille           – lazy, untidy person

Streill          – silly expression, foolish grin  - Streill gháire

Stríocáil          -  scoring, drawing lines on surface

Striog             - droplet

Stró           -  stress, exertion

Strócadh           -   tear, rent.

Stróicthe as

Stroiméad           -  big lazy person, whopper

Strónse          – lazy, good for nothing person

Stuaic            - peak, tip

Sú             - absorption, suction

Suáilce            -  virtue, moral excellence

Suan              - sleep, slumber

Suain  - sleep, slumber

Suarach            - paltry, petty, insignificant; mean

Suarachán            - mean, contemptible, person

Suas            - up

Subh           – jam 

Subhach            -  glad, joyful; cheerful, merry

Súgach           -  mellow with drink, merry, tipsy

Sugan          – straw rope

Suí         –  sit Suigh

Súiche            - soot 

Suíochán            - seat 

Súil           - eye 

Súilfadh

Suim            - interest 

Suipéir           - supper 

Súirsán           - whizz; buzz, hum.

Súisín          – mophead Cér bith súisín         - at all costs

Súiste           - flail

Sula           – before sularbh          - Sular

Súmaire           -  blood-sucker, leech

Suthain           -  Perpetual, eternal