T 

 

 

Tábhachtach            -  important

Tabhair          - give

Tabhair chun bealaigh         - send off; sack 

Tabhair faoi deara          - notice 

Taca        –  Support         i dtaca an lae           - Close to day 

Tachráin          - kids; orphans 

Tachtfadh        - would choke; would suffocate 

Tada         - nothing 

Tae       – tea

Taephota          - teapot 

Tafann         - barking 

Tagair         - refer, mention 

Tagairt           - reference, allusion 

Taibhse         -  ghost        Taibhsí           - ghosts 

Tairbhe         - benefit, profit 

Tarcaisneach         -  contemptuous insulting

Tairg          - offer 

Tairiscint        - offer, bid 

Táirm        –    urgency, haste    Ar a tháirm           

Tairne         -  nail     Tairní -         nails  

Tairngreacht        - prediction, prophecy

Táirseach         -  threshold

Tairseach           -  threshold Tairsí        -  thresholds

Tais - damp, moist, humid

Taisce        –   store, treasure, hoard a thaisce         –  my dear i dtaisce          - deposit 

Taise         – dampness, moistness  Níor thaise           – I replied in kind   Taise don trua          – compassion for the weak  Ar thaisí

Taispeáint           -  show, display, exhibition

Taistil            - travel

Taithí             -  habit; practice, experience.

Talamh     -  Earth, ground, land

Talún           - Earth, ground, land

Tamall         - space of time, while, spell

Tanaí         - thin 

Taobh         – side    taobh amuigh         – outside  Taobh thiar         – behind Taobh thall        -  on the other side

Taobh-bhalla            - side-wall

Taobhán            - purlin 

Taoide rabharta          - surging tide

Taomadh         - bailing

Tá orainn

Taoscán         - quantity of liquid poured into vessel

Tapaí         -  quicken; grasp quickly

Tapaidh           - fast 

Tar       – come  Tar i dtír         - land, come ashore 

Tarcaisneach             -  contemptuous, scornful

Tar chuige féin          - he is coming to his senses.

Tarbh        – bull Tarbh tána         -   cattle-driving

Tarlú            -  incident, occurrence

Tarra          - tar 

Tarraingt              -  pull, tug

Tarraing ar            - coming up to 

Tart             - thirst 

Tásc             - report of death

Táthar            it is 

Te        – hot

Té          -  the person  who  an té - 

Teach          -  house  tithe         -  houses tí  - 

Teach na ngealt           - mental health hospital 

Teach an phobail          - church 

Teach ósta       - inn Teach an ósta

Teacht           - coming 

Teachtaire          - messenger 

Téad           - rope 

Teagasc          -  teaching, instruction

Teagmhaigh          -  meet with, encounter

Teagmhála         - touch, contact

Teallach         -  fire-place, hearth

Téamh           - heating, warming

Teampall         - temple;  medieval church

Teampall Gallda        - meeting-house

Téanam         -  Let us go       

Teanga         - language, tongue 

Teannadh          -  tightening; squeeze, pressure

Teannadh ar          - coming up to 

Teann áthais           - through sheer 

Teanndícheall         - to do your best 

Teann géar

Teann leis           - by sheer 

Teas           -  heat, hotness, warmth

Teastáil       – necessaries Teastáil uaim         - I want it 

Téigh        - Go Téigh chodladh       – Go to sleep

Teip           - fail 

Teitheadh          - flight, retreat; escape

Teorainn            - boundary, limit; border

Thaibhsigh        - loom 

Thall           -  over, beyond

Thairis         - passed it Thairis sin         - moreover Thairis sin féin

Thairg          - offered 

Thaitnigh         - fancied 

Tháladh        - shed, pour; secrete

Thall         - over, beyond

Thar          – by, past   Thar lear         – abroad  Thar sáile        - overseas 

Thar an gceart istigh aige           - having too much 

Tharla         – happened  Tharlódh        - would happen 

Tharrthaigh         - rescue; save, deliver

Tharrtháil         -  rescue; help, deliverance

Thart            -  round, about

Théadh        - used to go 

Theas           -   (In the) south

Thastaíonn         - want 

Theastaigh uaidh         - he wanted 

Thiar         -  (In the) west; behind 

Thiar thall        - at long last

Thigeadh          – Thigeas

Thionlacan         - accompaniment, escort

Thíos         -  down, in lower place

Thitfeadh         - would fall 

Thoir          - east 

Thuaidh       -  in the north

Thuas           -  up, in higher place

Thugtaí air           - is called 

Thuirsigh          - tire, weary, fatigue

Tí        - house 

Tiaraí         -  crupper

Tiardais       - lordship, rule

Tiarna        – Lord

Tiarna Talún           - landlord 

Tigeadh  

Tig leat          - you can 

Timpeall      – around ina thimpeall       - around him 

Timpist        -  accident, mishap

Tine        – fire     Trí thine        - on fire 

Tinn      - sick; sore  Tinne

Tiomáin           -  drive

Tiomána             - driver 

Tiománaí           - driver 

Tiománaithe        - drivers 

Tionlacan         - accompaniment, escort

Tionóntaí          - tenants

Tiontaigh       – turn, revolve; change direction  Tiontaigh siar      -  Ar thiompú siar     -  Tiontú      - Turning, turn

Tíorántachta             -  tyranny; despotism, oppression

Tír      – country, land  Tíortha        - countries, land 

Tírghrá         - patriotism

Tirim          - dry 

Tíse        - housekeeping

Tite           - fallen 

Titim          - fall 

Titim anuas          - fall down 

Tiuc tiuc       - call to chickens

Tlú              -  tongs

Tobac       –  tobacco   caitheamh tobac        -  tobacco-smoking

Tobann          -  sudden, unexpected 

Tobar      – well Tobar beannaithe         - blesssed well 

Tochailt      -     digging, excavation; uprooting    Ar cartadh 

Tochairte          -  winding

Tochas         - itch 

Tocht           - emotional catch; deep emotion

Todóg          - cigar

Tóg        - lift, raise; take up, take  Tógáil       – lifting, raising; taking  Tógadh

Togha           -   pick, choice                                                 

Toghadh       -  choice, selection; election 

Togradh    - will, inclination

Toicí        - man of means, wealthy person

Toil         –  will; inclination, desire, wish Toil Dé        -  will of God

Toilleann           - fits, finds room

Toilteanach          -  willing, voluntary

Tóin             -  bottom, backside, posterior

Toinn        - waves 

Tóir          - . pursuit, chase; hunt, search; pursuing party

Toirchim            - heavy sleep, slumber;

Toirneach        – thunder   Toirní

Tóirsí         - torches 

Toirt          - mass, volume; bulk, size

Toiseach      -  beginning   i dtoiseach 

Toisigh        - begin  toisiú      - beginning 

Toit        - smoke

Tola          - will; inclination, desire, wish

Tolgach         - strong, violent

Tollta         -  pierced, perforated

Tom         -  bush, shrub.

Tom aitinne           - whin bush

Tom driseacha          - clump of briars

Tomhais          -  measure; weigh, gauge, estimate

Tonn         - wave 

Tonntracha         - waves

Torann         - noise

Torannach       - noisy

Tórramh        - wake, funeral 

Tortóg        -  hummock, tussock. Tortóg fheasóige

Tost          –  silence ina dtost        - silent 

Tostach          - taciturn

Trá           - beach, strand 

Tráigh          - ebb

Trach          – trough

Trácht           - mention

Tráchtála          -  trading; trade, commerce

Traein         -  train Traenacha        - trains 

Traisteal          -  noise, commotion

Tránn            - ebbs 

Traochta         -  wear out, exhaust

Trasna      - across 

Tráth        -  hour; time, occasion; day, period

Tráthnóna          - afternoon, evening

Treabhadh          -  ploughing

Trealaí            - .fitfulness, changeableness, capriciousness

Treallúsaí          -  industrious, enterprising

Tréan        -  strong, powerful; intense, violent Tréana

Tréanach           -  abstinent

Treascair            - knock down; overthrow

Treascairt        - knock-down, overthrow, downfall, defeat

Tréigean       -  desertion, abandonment

Treise            -  strength, power, dominance; force, emphasis

Tréithe         - weakness, feebleness

Treo       –  direction, way    i dtreo        - so that

Treoraigh       - guide, lead, direct   Treorú        -  guidance, direction

Triall         - journey, expedition

Trian            - third

Triantán         - triangle

Tríd         - through 

Trína chéile          - confused 

Trinse            - trench Trinsí

Trioblóid          - trouble 

Trioc ball            - piece of furniture

Triomaithe          - dried 

Troimpléasc          - loud noise, explosion

Triomú         -  drying, drying quality

Triopallach        - clustered, bunched

Tríú            -  third

Triúr           - three people 

Trócaire          - mercy; clemency

Trodaí          -  fighter, combatant

Troid           - fight, quarrel

Troigh          - foot (distance) 

Troimpléasc          - loud noise, explosion.

Troithe          - feet (distance) 

Troithín           - stocking 

Trom          - heavy

Tromach tramach           -  topsy-turvy

Tromfháscadh            - struggle, strife

Troscadh          - fast 

Troscáin          - furniture.

Trua          - pity, sympathy, compassion

Trucail          - truck, trolley; cart

Truisle          - stumble; trip

Trup trap       - clack-clack (of hooves) 

Trúslóg          - hop 

Tuaim         - tumulus

Tuairim            -  opinion

Tuairisc           - account, report, statement

Tuairt         –  thud, crash De thuairt        - with a thud

Tua          -  axe; hatchet

Tuar          - sign 

Tuarastal          - salary, wages

Tuar ceatha           - rainbow

Tuargain         - pound; batter, crush; thump, hammer

Tuartha        - signs 

Tuata        - ordinary person

Tuath           - rural districts, country

Tuathal         - direction against the sun, wrong direction

Tubaiste         -  calamity, disaster, tragedy

Tugtha          - given  Tugadh faoi deara         - notice 

Tugadh leis anuas

Tuí             -  thatch

Tuig         – understand tuigeann        - understands 

Tuigbháil       -           i dtuigmhail

Tuige?         - why?

Tuile          -  flood, flow

Tuilleadh           - more; earn 

Tuillfeadh          - would earn 

Tuilte        - earned 

Túir         - .tower

Túirne          - spinning-wheel

Tuirseach         – tired  Tuirseach tnáite       - knackered 

Túisce            - sooner, rather

Tuisceanach          - understanding; wise, discerning

Tuiscint           - understanding; wisdom, discernment

Túlán        –  kettle Túlán fraoigh

Tumadh          -  dip, dive, plunge

Tur           -  dry, arid

Turas          - journey, pilgrimage

Tús            -  beginning, commencement, start

Tusa          - you 

Túsaíodh

Tútach         -  crude, awkward 

Tútaí            - senseless, stupid

Tutáil         - stuttering