top of page

Activities

Wrestling 

Carraíocht          – wrestling

Dar           – challenge

Bhí corr againn            - We wrestled

Chuir mé corr air          - I challenged him to wrestle

Chuir mé corr chorraíocht' air          - I wrestled him

Corr agam leat          - I'll wrestle you

Corrghearr           - a fighting stance

Is cealán nós troda a bhí ann            - it was a sort of fighting stance

Bheadh 'achaon fhear ag iarraidh an fear eile a thógain' dhen talamh, lena faoina bhualadh anuas faoin talamh            - each man would be trying to lift each other off his feet and throw him down on the floor

Fencing 

Buile fence           - fencing

Swimming 

a'snámh         - swimming

Sport 

Spórtúil           - sporting

Walking 

a'siúl           - walking

Tá mé a'dhul a'spaisteoireacht            - I'm going for a walk

Céim         - step, yard      Coiscéimeachaí             - steps, yards

bottom of page