top of page

Games 

Hobbies 

Caitheamh aimsire           - pastime, hobby

Tricks 

a'déanamh cleasannaí           - playing tricks

Word games 

Tomhais             - puzzle, riddle

Riddle 

Cé dtéann an fharraige nuair a thráigheann sí?         - Where does the sea go when it strands?

Ní féidir a tuis ina cártaí, má tá sé láidir cruaigh, an méid nach gcoinníonn an tráigh dithe, téann sí sa gceard ó Thuaidh              - it can't be calculated accurately, because it's harsh and strong; the amount that the strand can't hold on to, it goes to the place up North. 

bottom of page