top of page

Nice people

Duine gan mhairg             - a person with no bad in them

Duine a mbeadh fios a ghrathaí aige        - somebody who knew what he was doing

Fear uasal           - gentleman

Duine nach mbeadh aon olc ann           - someone who wouldn't have any harm in him

Altainín            - an innocent young man

Sin duine go mbeadh sé réidh nó éascaí oibriú ina chuideacht'          - that was a man in whose company it was very easy or pleasant to work with

Antisocial types 

Ardchlosaí         - a person who will not tell you a word of truth

Bodach          - a bully          Drochbhodach          - a very mean bully

Boidicín                - a little bully     Drochbhoidicín        - a bad little bully

go mb'olc an boidicín é           - he's a bad little bully

Brusaire           – stocky cheeky person  

Cabaire          - someone who tells other people what you told them

Cáibín          - an easily angered old man

Clabaire           - someone who tells everyone all their business

Déarfaí gur mb'shin clabaire          - they'd say he was a big mouth

Coilibín           - someone who gets angry a lot but isn't nasty

Closaí             - someone who can't stop lying

Séard 'tá ansin, closaí             - he's an unreliable person

Duine nach féidir an fhírinne a chloisint uaidh a'chor ar bith            - a person you wouldn't ever hear the truth from

Duine nach b'fhéidir brath air           - someone you couldn't trust

Codamán          – annoying person

Cróithín         - a person who overstays their welcome 

Drochdhuine         - a bad person
Duine acu is a dhéanfadh luaith' dhe choigilt            - a visitor who just won't go home

Duine a chaithfeadh an oíche a'chomhrá leat, agus nach raibh aon deifir abhaile air             - a person who would spend the evening talking to you and he'd be in no hurry home

​Duine corr           - a loner, odd

Duine a furast' a bhaint        - a person who is easy to wind up

Duine a mb'fhurast' a choraicín a chur suas            - someone who is easy to wind up

Duine a bhí so-chorraith' chun feirge            - someone who was quick to anger

Duine a gheallfadh rud dhuit agus nach líonfadh amach a gheallúint            - a person who'd promise you something but wouldn't fulfil his promise

Duine a gheobhadh géar le rud eicínt a dhéanamh           - a person who'd have difficulty doing something

Duine a'dhul thart ag iarraidh scéaltaí a tharraingt anuas idir beirt -                 someone who'd be going around trying to start a row between two people

Duine nach mbeadh mórán urrúis ann            - a person who wasn't very robust

Duine falsa            - a lazy person

Fádóir             - someone who tries to get information out of you but gives little away about themselves

Falsóir           - a lazy person

Gadaí          – thief, rascal 

Gliceadór              - someone who keeps changing their story

Gliocaí            - someone who keeps changing their story

Gliomach                 – a clumsy person

Gríosín               -  a greenhorn from the city 

Lag lúbach          - someone not very strong

Leadaí                        - a layabout, a good for nothing person

Leaticó        – a rascal

Magarlán           - small man acting big

Magarlín             - small man acting big

Pusaire             - someone who takes offence at a topic of conversation

Scibhear             – sharp tongued person

An seanstioc        - someone not doing something properly

Sliamadóir            - a dawdler

Slosaí          - someone who witholds gossip

Sin é an slosaí, is deacair a dhul i mbannaí air          - he's only a slosaí, it's hard to have any faith in him

Smaois          - an annoying person

Smug            - a worthless person

Splanc a bhí ann            - he was a hot head

Stiall            - someone not doing something correctly

Stíoll            - a worthless person

Séard a bhí ann, seanstioc           - he was an old stioc

Straedhadóir          - person (or animal) that wanders   

Streachaille         – a lazy, untidy person

Stróinse                    - someone who is good for nothing

Stuaid        - someone who hasn't a clue about what is being talked about

Suanaí                - someone who says little 

Suanaire              - someone who says little

Triocsball           - trickster

Sin duine a bheadh idir mhagadh is dáirírí           - someone who would be half joking and half serious

'Sé an cealán céanna daoine a bhí ann           - they were the same type of person

Ainmeachaí a léireódh cén cealán daoine a bhí iontu             - names that described what sort of person they were

'Broch' 

Broch        – a dislike of someone e.g. Jim broch - horrible Jim

bottom of page