Feitheade            - animal            Feithidí           - animals

Pets 

Cat        - cat    Na cait        - the cats 
Pisín -      kitten   Pisíní -        kittens 

a'crónán         - purring

a'scamhaíl       – meowing

Chuir sé scamh as        - it miaowed

Scriach na gcat        - a place where cats gather

Mada         -     Dog        Madaí          - dogs  

Dhá mhadú           - two dogs

Coileán           - puppy   Coileáin           - puppies

Gadhar        – dog,  mutt  

Farm animals 

Asal            - donkey                     Asail            - donkeys

a'grágaíl              - braying

Beithíoch         - horse                Beithigh            - horses

Beithíoch capall            - mare

Gearrán             - gelding 

Searrach            - foal

Bromach        – Colt

a'seitreacht         - neighing

a'seitríl        - whinnying

Bó                   - cow    ba           - cows 

Gamhan           - calf 

a'géimneach           - mooing

Tarbh          - bull

a'búiríl            - bellowing 

Bhí an bhó sa mbradaíl aréir           - the cow was wandering last night

Sa mbradaíl             - wandering, straying 

Caoire       - sheep 

a'méileach             - bleat (sheep)

Gabhar         - goat

a'méilí         - bleating (goat)

Muc         - pig          Mucaí           - pigs  

Banaicín         – A young piglet

Banbh           – Piglet

a'gnúiseacht           - grunting

 

Lúchóg              – Mouse

Francaigh           - rats

Wild mammals 

Giorrai              - hare       Giorriachaí        - hares 

Dhá ghiorraí          - two hares

Gráinneog         – hedgehog

Éan       - bird          Éanachaí            - birds

Luparán             -  a small bird

Coileach              - cockerel      Coiliú         - cockerels

Cearc        - hen

a'grágaíl        - squawking 

a'gor       - hatching

Cró na gcearc         - hen house

Tiuc tiuc!      - calling the hens 

Gob       - beak 

Gog        - a child's name for an egg 

Traighean seagal           - corncrake

Insects      

Fíodóir         - spider

Meach          - bee          Meachain        - bees

Seangán          - ant  Seangáin         - ants

Snáthaid mhór          - daddy-long-legs

Criogaid a'bhaic             - house cricket