top of page

Feitheade            - animal            Feithidí           - animals

Peata            - Pet    Peataí        - Pets 

Cat        - cat    Cait        - cats 
Pisín -      kitten   Pisíní -        kittens 

a'crónán         - purring

a'scamhaíl             – meowing

Chuir sé scamh as        - it miaowed

Scriach na gcat        - a place where cats gather

Mada                  - dog  Madaí          - dogs  

Dhá mhadú           - two dogs

Coileán           - puppy   Coileáin           - puppies

Gadhar        – dog,  mutt  

a'tafann            - barking 

Drantánacht           – growling

 

Farm animals 

Asal            - donkey                     Asail            - donkeys

a'grágaíl              - braying

Pardóg          – basket (on a donkey)

Beithíoch         - horse                Beithigh            - horses

Beithíoch capall            - mare

Gearrán             - gelding 

Searrach            - foal

Bromach        – colt

a'seitreacht         - neighing

a'seitríl        - whinnying

Bó                   - cow    Ba           - cows 

Gamhan           - calf 

Bullán           – bullock

a'géimneach           - mooing

Tarbh          - bull

Bodóg           – heifer

Adharc           - horn

úth          - udder

a'búiríl            - bellowing 

Buarach        - stall rope (for tying livestock) 

a'bleán na mba           - to the milk the cows 

cogaint na círe           - chew the cud

Bhí an bhó sa mbradaíl aréir           - the cow was wandering last night

Sa mbradaíl             - wandering, straying 

Cacbó          - cowpat

Buinneach              - diarrhoea (in cow)

Scabhar           -   diarrhoea 

Caoire                 - sheep    Caoirigh           - sheep

Uan            - lamb

a'méileach             - bleat (sheep)

Gabhar         - goat

Gabhar boireann           - nanny-goat

Meannán            - kid

a'méilí         - bleating (goat)

Muc         - pig          Mucaí           - pigs

Cráin         – sow

Banaicín         – A young piglet

Banbh           – piglet

Sabhán        – a small thin pig

a'gnúiseacht           - grunting

Faill muice         - pigsty

Trach           – trough

 

Lúchóg              – mouse       Luchógaí         - mice

Francach          - rat            Francaigh           - rats

Parts of a mammal 

Smut        - snout

Crúb                  – hoof

Ladhar           – claw               Laghraí          - claws

Mútóg                    –  a flipper  Mútógaí             - flippers

Ruball                  – tail           Rublaí           - tails

Fionnadh           - fur

Potógaí           - entrails

Wild mammals 

Coinín            - rabbit              Coiníní           - rabbits

Cheap sé an oiread  seo coiníní dhe corr amháin             - he caught many rabbits in one go

Giorrai              - hare       Giorriachaí        - hares 

Dhá ghiorraí          - two hares

Súileachaí             – snares for hunting hares or rabbits

Súil ribe                - wire snare

Procháin         – burrowing

Gráinneog         – hedgehog

Sionnach               – fox 

Broc           – badger

Fia            - deer

Iora rua          - squirrel

Madú uisc'             - otter

Rón           - seal

Easóg          - weasel

iallach            - droppings

Éan       - bird          Éanachaí            - birds

Lupar          - a fledgling 

Luparán             -  a small bird

Coileach              - cockerel      Coiliú         - cockerels

Sprochaille         – wattle of a cockerel

Cearc        - hen           Cearcaí          – hens

Sicín        - chick

a'grágaíl        - squawking 

a'breith        - laying (eggs)

a'gor       - hatching

Cró na gcearc         - hen house

Peiliceachaí         - laying coops

Tiuc tiuc!      - calling the hens 

Gob       - beak 

Sciathán           - wing

Ubh       – egg

Gog        - a child's name for an egg 

Nead       - nest

Cleit'        - feather

Cleitiú        – preen, feather

Cleiteach       - moulting feathers

Gé         - goose     Géabhaí       - geese

Gandal         - gander

Gosilín          - gosling

Wild birds 

Préachán       – crow

Traighean seagal           - corncrake

Faoileáin                  – seagull

Prántach          – black-back gull that hasn't left the nest

Máire fhada           - heron 

Crotaigh             - curlews

Roilleach           - oyster catcher

Iolar          – eagle

Eala          - swan 

Seabhac           - hawk

Scúid             - bird droppings 

 

Insects      

Fíodóir         - spider

Cuilleog       – fly

Meach          - bee          Meachain        - bees

Seangán                - ant

Snáthaid mhór          - daddy-long-legs

Criogaid a'bhaic             - house cricket

Criogaid        - cricket 

Ciaróg         – beetle

Dealgdaor        – coach horse beetle

Creabhar          – horse-fly

Féileacán            - butterfly

Leamá           - moth

Míol            - tick

Snáighe            - flea

Annelids

Péist         - worm     Péistí           - worms

Molluscs 

Seilmide          – snail

 

bottom of page