Feitheade            - animal            Feithidí           - animals

Peata            - Pet Pets

Cat        - cat    Na cait        - the cats 
Pisín -      kitten   Pisíní -        kittens 

a'crónán         - purring

a'scamhaíl       – meowing

Chuir sé scamh as        - it miaowed

Scriach na gcat        - a place where cats gather

Mada         -     dog        Madaí          - dogs  

Dhá mhadú           - two dogs

Coileán           - puppy   Coileáin           - puppies

Gadhar        – dog,  mutt  

a'tafann            - barking 

Drantánacht           – growling

 

Farm animals 

Asal            - donkey                     Asail            - donkeys

a'grágaíl              - braying

Pardóg          – basket (on a donkey)

Beithíoch         - horse                Beithigh            - horses

Beithíoch capall            - mare

Gearrán             - gelding 

Searrach            - foal

Bromach        – colt

a'seitreacht         - neighing

a'seitríl        - whinnying

Bó                   - cow    ba           - cows 

Gamhan           - calf 

Bullán           – bullock

a'géimneach           - mooing

Tarbh          - bull

Bodóg           – heifer

a'búiríl            - bellowing 

Buarach        - stall rope (for tying livestock) 

Bhí an bhó sa mbradaíl aréir           - the cow was wandering last night

Sa mbradaíl             - wandering, straying 

Caoire       - sheep 

a'méileach             - bleat (sheep)

Crúb          – hoof

Mútóg         –  a flipper  Mútógaí             - flippers

Ruball          – tail

Gabhar         - goat

a'méilí         - bleating (goat)

Muc         - pig          Mucaí           - pigs

Cráin         – sow

Banaicín         – A young piglet

Banbh           – piglet

Sabhán        – a small thin pig

a'gnúiseacht           - grunting

Trach           – trough

 

Lúchóg              – mouse

Francaigh           - rats

Wild mammals 

Coinín            - rabbit

Giorrai              - hare       Giorriachaí        - hares 

Dhá ghiorraí          - two hares

Procháin         – burrowing

Gráinneog         – hedgehog

Sionnach        – fox 

Éan       - bird          Éanachaí            - birds

Lupar          - a fledgling 

Luparán             -  a small bird

Coileach              - cockerel      Coiliú         - cockerels

Sprochaille         – wattle of a cockerel

Cearc        - hen

a'grágaíl        - squawking 

a'gor       - hatching

Cró na gcearc         - hen house

Tiuc tiuc!      - calling the hens 

Gob       - beak 

Ubh       – egg

Gog        - a child's name for an egg 

Nead       - nest

Cleitiú        – preen, feather

Préachán       – crow

Traighean seagal           - corncrake

Faoileáin          – seagull

Prántach          – black-back gull that hasn't left the nest

Máire fhada           - heron 

Cleiteach       - moulting feathers

Insects      

Fíodóir         - spider

Cuilleog       – fly

Meach          - bee          Meachain        - bees

Seangán          - ant  Seangáin         - ants

Snáthaid mhór          - daddy-long-legs

Criogaid a'bhaic             - house cricket

Criogaid        - cricket 

Ciaróg         – beetle

Dealgdaor        – coach horse beetle

Creabhar          – horse-fly

Molluscs 

Seilmide          – snail