top of page

The Body 

 

The body 

A'choirp            - The body 

Colainn        - body

Head 

Ceann        – head

Cloigeann         – head (slang)

Smig             - chin

Ar mhullach a chinn          - on top of his head

Face 

Éadán       – face

Leiceann            - cheek (of face)

Cluas             – ear

Srón        – nose 

Smuga           – snot

Baithis            - forehead

 

Eyes

Súil         – eye     Súilí          - eyes  

Malaí           - eyebrow

Mallaíochaí            - eyebrows

Deora           – tear 

Sream         - morning sleep (in eyes)  

Mouth 

Cab                  – mouth, facial hair  

Cab féasóige           - a full beard

Clab          – open mouth

Béal               – mouth

Liobar          – blubber lip

Carbad         - gums

Teangaí            - tongue

Fiacail            – tooth       Fiaclaí          - teeth

Starrfhiacail         - sticky out tooth

Mant         -   gap between teeth

Tá na fiaclaí curthaí go maith aige             - he's a bit long in the tooth

Nuair a bheadh fiaclaí a'cur as dóif'            - when they'd be upset because they were teething

Gruaig        – hair

Folt             - hair 

Cúl gruaig        – head of hair

Ribe        – single hair on head

Ribe gruaige        - a single strand of hair

Tom féasóige             - moustache

Féasóg               – beard

Corraicín         – topknot in hair, tuft of hair

Déantaí suas go hard ina ghogaide       - (hair) done up high in a bun 

Catach         – curly

Bán            – fair-haired

Rua         – red hair

Búdaí           – head louse

Neck 

Muinéal            – neck

Mui'théal          – neck (slang) 

Sprochaille           - double chin 

Scornach        – throat 

Skin 

Craiceann           - skin

Bricín           – freckle

Allas          – sweat

a'báitheadh allais            - sweating buckets

Bhí báitheadh allais leis            - he was sweating buckets

 

Chest 

Cliabhrach        - chest

Gualainn          - shoulder           Guailleachaí          - shoulders

Abdomen 

Bolg             – belly

imleacán            - belly button

Básta          - waist

Blonag              – soft fat, blubber

Scibheal         – pot-belly

Arms 

Lámh       – hand, arm          Lámhaí         - hands, arms

Leathlámh          - one hand, one handed

Ruithe         - wrist

Uilea'         - elbow

Méar          - finger         Méaraí         - fingers

Laidhricín          – little finger, pinkie 

Méar láir           - middle finger

Ordóg              - thumb       Ordógaí           - thumbs

ionga           - nail           iongaí            – nails

Mútóg            - flipper, hand

Mútógaí             - small broad hands

Ciotóg                    - left-handed 

Deasóg              -  right handed

Bos           - palm        Bosaí           - palms

Legs 

Cos         – leg, foot   Cosaí          - legs, feet

Spág              – big wide foot

Glúin             - knee    Gliúiní           – knees

Gorún       – haunch

Coirbiongam               - haunches

Colpa            – calf (of leg)

Ordóg mhór           - toe

Rúitín          - ankle

Sálaí          - heels

Ar bhunachaí na gcos            - on the soles of the feet

Body fluids 

Fuil         - blood

Pislíní               - saliva, spit

Smugairle             - loose phlegm

Sile síaín             – phlegm

 

Back 

Droim          - back

Pluc        - cheek (lower)   Plucaí        - cheeks 

Geadán         - buttock      Gorúm            - buttock

Organs 

Ichinn            - brain

Croí          - heart

Goile           - stomach

Ugan                - liver 

Scámhógaí        - lungs

Stréigeachaí            - intestines

Béideál           - bladder

Píobán                 - windpipe

Matán            - muscle

Gráileach           - guts, innards 

Bones 

​Cnámh           - bone

Blaosc          - skull

Creatlach          - skeleton

Bodily functions 

Fail        - hiccup

Mún        - pee, urine

Déan do mhúin      - go for a pee

Steall         - piss (slang)

Disabilities 

Bacach          - a person with a disability 

Bodhar         – deaf 

Bodhrán         – a deaf person

Dall          – blind

Balbh           - mute

Liobasta           - lisping

Scarthaidh           – bow-legged

Strumpa bacach           - somebody with a disibility they had from birth

Hygiene 

Caonach          – unwashed feet

bottom of page