top of page

Idioms 

Ar fhaitíos na bhfaitíos            - to make doubly sure

Bain na sreamaí dhe do shúilí            - open your eyes

Dona go leor a tháilliúir ó chaill tú do mhéaracán          - that's too bad

Leag do chos air               - don't talk about it anymore

Níor chuir sé grúm ar a mhalaí             - he doesn't value his life

Ó rinne slat coitín dó               - since he was young 

Réidh na hachair             - relief (from something), to clear something out 

Tá an deabhal air           - he is getting too nosy

Tá mé i mo bhaileabhar               – I’m confused

Tá na fiacla curthaí go maith aige             - He's a bit long in the tooth

Tá puiteach déantaí              - a mess made (of something)

Tá sé san áit nach mbainfidh an cat an clár dó          - It's locked up securely

Thit an aois air           - he got old

Tuilleadh diabhal agat!            - good enough for you!

Tá poll ar an teach           - eavesdropping

a'cur cosaí crainn faoi chearcaí            - pretending to do something but never actually doing it

Tá sé ina grabhar            - it's smashed into smithereens

Ábhar a'mhagaidh, in déanamh a'mhagaidh, is an té a bhíonns a'magadh bíonn a leath faoi féin            - mockery tends to feed on itself and the person who mocks attracts half on himself

Béal bocht           – Poor mouth

Níor chuir sé lámh ar a mhalaí            - he has no value on his own life

An té nach bhfuil rud aige féin, déanfadh sé a ghorradh le gréin           - the person who has nothing of his own must depend on the sun for warmth

iasacht an roiligh ar an bhfaoileán, an t-iasacht nach bhfaighear go brách -                       the loan the oyster catcher gave the seagull, a loan that will never be recovered.

Ná bain le geit ní bhainfidh geit leat              - don't attract surprises and they won't be attracted to you

Bailleabhair           - to make a hash of something

go deo na ndeor         - to the end of time

a'cur i gcéill              - letting on

a'cur madaí i bhfuinneogaí            - pretending to do something but never actually doing it

a'cur rud ar an lámh fhada            - procrastination about something

An braon a bhí i mbun mo chois', fuaigh sé go mullach mo chinn               - it gave me an awful fright

Bhí mé chomh lag agus leagfadh sop cochain mé               - I was so weak that a wisp of straw would have knocked me over

Ní thabharfadh sé luchóg as poll                 - (he was so weak) he wouldn't pull a mouse from its hole

Nach raibh aon bhrí ann ach oiread le sop            - he didn't have the strength of a wisp

Nár bhfiú trumpa gan teangaí é                   - he's had the wind knocked out of his sails

Níl sight ná light go fóill air             - there's no sign of him yet

Níor chuala mé a leithéide ón oích' a thit mo mhullach ar a'talamh           - I never heard the likes of that since the day I was born

leagfadh sop cochain mé               - a wisp of straw would have knocked me over

bottom of page