top of page

Conversation 

Saying hello 

A bhuachaill            - Hey lad

Coming and going 

Gabh leith go fóill          - come here yet

Téigh            – go!

Téanam           - Let's go

Téanam abhaile            - Let's head home

Tá mé a'dhul           - I'm going

Chuige leat           - get going!

Fuaigh mé faoina dhéin            - I went to get it.

a'brú leis           - approaching him

Imeacht            – leaving

As go brách            – they cleared off

faoin doras            - rushing in (with big news)

Fuaigh sé tharam           - he passed me by

a'dhul thar bráid          - going past

Nach mba léir dhuit cé a ndeachaigh sé          - you couldn't tell where he'd gone

Giving and taking 

Tabhair dom é sin           - Give me that

Seo dhuit anois               - Here you go

Le do thoil           - please

Knowledge 

Tá a fhios agam            - I know

Tá'fhios 'am          - I know (slang)
 

Tá a fhios agat        - you know

Tá'fhios 'ad          - you know (slang)

 

Bhfuil a fhios agat          - do you know

Bhfuil 'fhios 'ad        - do you know (slang)

Níl 'fhios agam            - I don't know 

Níl a fhios 'am           - I dunno

Ní bheith fhios agat              - you wouldn't know

deabhal 'fhios agam           - I have no idea

ag iarraidh fáirnéis a fháil uait            - trying to get information out of you

a’ceapadh          – assuming

To be or nor to be 

Ní bhím              - I don't be

Wants and needs 

Tabhair cead a bhealaigh dó            - Let him do what he wants

Chatting 

Caint                – talk

Comhrá         - conversation

a ladar a chur isteach sa gcómhra         - to add to the conversation

Ó tharlaigh caint ar         - as we were talking about

a d'abraíodh siad            - they'd say

ag inseacht           - telling

B'shin tabhairt le rá            - that is to say

Mar deir siad         - as they say

Ní miste a lua       - it's worth mentioning

Ós a'caint ar...           - as we've been speaking of

Sin mar a chuirfí i gcómhrá é          - that's how it was used in conversation

A’míniú         -explaining, meaning

ag éisteach'         - listening

Agreement

Ar ndóigh            - of course

Fan go bhfeicfaimid           - let's see

Truth and lies 

An fhírinn’        - the truth

Bréag        – lie

Gallóg                  – huge lie

a'ceilt na fírinne            - hiding the truth

ag inseacht bréag          - telling a lie

 

Lying about money 

Béal bocht       – the poor mouth

a'déanamh béal bocht           - complaining about having no money

 

Boasting 

Gláiféisc            – silly boastful talk

Praise 

Níl aon bhualadh ort               - there's no beating you

 

Telling stories 
Seamseógaí             - short whimsical stories

Fun and laughter 

aisteach         - funny

Gáire         – laugh

a'scig is a'gairí               - laughing for no reason

Reachtáil gháirí               - a good loud laugh

Racht gáirí         - a fit of laughter

Chuir sé racht gháirí as         - he burst into a fit of laughter

a'scig            - laughing for no reason

Greannmhar            - comical, funny

Visiting 

a'cróithíneacht        - visiting people and overstaying your welcome

Gossip 

Sciollagadh       - gossip

Gáir        – report, news

a'sciollagadh       - gossiping

á bhfaigheadh duine eicínt scéala        - if someone got a bit of news

Disbelief 

Mar dhea              - yeah right; as if!

ón oich' a thit mo mhullach ar an talamh, níor chuala mé a léithéide             - I never heard anything like that before

Things on your mind 

le forradh         - preoccupied by something

Rinne mé dearmad         - I forgot

Talking too much 

Síorabhán      - talking endlessly

a'ráfladh cainte         - rambling on and on

a'síoradh       - droning on

Tá sé a'síoradh            - He is talking too much

a'síorabhán        - chattering endlessly

Treas        - rambling 

Ráthladh      - repeating the same stories over and over

Duine a chaithfeadh an oíche a'chomhrá leat, agus nach raibh aon deifir abhaile air         - a person who would spend the evening talking to you and he'd be in no hurry home

Gur inis sé beagán dó formhór b'fhéidir nár cheart dó          - he might have said more to him than he should have

a'cur isteach ort          - bothering you

Shouting 

Béiceadh         – screeching

Scréach bhristí            - a scary screech

Be quiet!

Fuist         – Hush! Be quiet!

Questions and answers 

Ceisteannaí       - questions

Fáirnéis           - enquire 

Advice 

Chuala mé go mb'fhearrde      - I heard it was better to

Silly talk 

Raiméis            - talking nonsense ​  

 

bottom of page