top of page

Folklore 

Caibleadh            - a place where the fairies gather to talk

Na daoine maithe           - fairies, spirits

Síogaí             - fairies

Pisreog            or Pisleog           – superstition

Pisleógaí            – superstitions

Nós pisleógach              - superstitious custom

Geis               - superstition

Taibhse               - ghost   Taibhsí           - ghosts 

Tír na nÓg          - The Land of Youth

Scéal         – story             Scéaltaí           - stories

an tseanchais            - storytelling

Dhe léir a'tseanchais             - according to the old stories

ag inseacht na scéaltaí céanna ceannan             - telling the exact same story

Scéaltaí beaga fánacha a bhíthí a thabhairt orthu sin            - they'd call them 'harmless little stories'

bottom of page