top of page

Arguments

Arguing 

a'stánadh              - arguing, confrontational

Chur ina chéilí          - two people arguing

Troid foclaí            - a war of words

a'cur achrainn ar a'chéilí           - getting into a quarrel

ag argóint            - arguing

Fuair ceann acu sa bhféasóg ag a'ceann eile          - one got in the

other's face

Annoying others 

a'cur isteach air        - bothering

a'cur isteach ar dhaoine        - upsetting people

a'cur faoi          - to wind someone up

a bheith ag iarraidh a ardú           - to wind up

a bheith ag iarraidh a'dhul siar faoi            - to try to wind up

a windáil suas duine eicínt          - to wind someone up

ag iarraidh a thógáil             - to wind up

dhá ardú            - to wind up

Tá mé bánaithe agat         - You are annoying me

Tá mé bánaithe acu          - They are annoying me

Tá mo chloigeann scoiltí agat          - you're giving me a headache

Ní bheann agam orthu           - I don't care what they think

Tóir          –  picking on 

a'cur dó           - to speak against 

Nach féidir 'sea nó ní hea a rá leis, nó bhuailfeadh sé a thóin ar

a'gcipín           - you couldn't say yes or no to him without him flying

off the handle

Telling off 

Spraic            –  reprimand

Sciúradh na seanchuinneoige          - a tongue lashing

Is míortúnach an gasúr thú          - You're a cross boy

Níl aon léamh ort           - You're impossible!

Tá tú buailte amach               - You're bold!

Táimid bánaith' agat            - You have driven us mad!

Táimid bodhar agat              - You have us deafened!

Táimid botheráiltí agat              - You've bothered us!

Táimid gríosaith' agat            - You have us driven demented!

a'feiceáil rud éicínt dhuit            - you are imagining something

Thug mise down the banks dó               - I told him off

a'tabhairt amach             - giving out

​D'inis mé dó b'fhéidir an rud nach raibh sé ag iarraidh a chluins         

- I told him maybe what he didn't want to hear

a'raic          - to be severe on

Commotion

Achrann            - trouble

a'gleodóireacht              -  causing uproar

Liúch          – yelling, shouting

Telling people where to go 

Bain as!          - Get lost!

Croch leat!          - Sling your hook!

Píoblach dearg agat!          - May you get the red píoblach!

Píoblach dearg ort!              - Red píoblach on you!

Telling people to shut up 

Bí i do thost          - Be quiet!   

Dún do bhéal           - Shut your mouth!

Dún do clab           - Shut your trap! 

Fuist           – Hush! Be quiet!

Insulting others 

a chloig!          - You idiot!

Drochmheas         – contempt, no value on someone 

Ballmagaidh          - speaking derisively

i gceannmhagaidh             - ridiculing

Abharmagaidh             - talking derisively

Magaidh        – teasing, making fun of somebody

Spíodiúil           - disparaging

a'caitheamh anuas           - criticising

Sáiteán            - jibe 

a'magadh fúfa           - making fun of them

Complaining 

a'clamhsán          - complaining

a'casaoid         - complaining

Drantánacht         –   grumbling

Geonaíl          - whining, whimpering 

a'tabhairt amach             - giving out about

Rud a chuireanns déistín orm           - something that sickens me

Pushing people around 

Cuir iallach air é a dhéanamh          - make him do it.

Fighting 

a'cur catha            - fighting

ina chéilí        - fighting each other

Greadadh         - beating

Dar           – a challenge

Scléip              - a slap

Slaidhbhear            - a slap

Rúscadh           – beating; pushing, shoving 

ionsó          - assailing, attacking

Bruíon             - fight

Ar chab is tabac           - two people fighting with each other tooth

and nail

Bhuail sé fear eicínt le pléisc               - he hit someone with a clatter

a'troid is a'bruíon           - fighting and battling

Fuaigh sé sa bhféasóg aige            - he started fighting him

Fuair mé stroiméad air, ar a dhul amach dhó           - I hit him as he

was leaving.

Fuair sé buile ar a'malaí          - he got struck on the brow

Gleodóireacht            - battling

Buile             - a blow

Dorn           - fist

Faoiricín              - uppercut

Bualadh é le cloch ar a'malaí            - he was struck by a stone on 

the brow

Bualadh é le maide ar a'malaí           - he got struck on the brow

Fuair sé stróic air, ar a dhul amach dhó            - I was struck as he was going out

Fuair sé stróic ar a'malaí         - He was struck on the brow

Grudges 

ag coinneáil dorcha         - holding a grudge

Nuair a d'abraíodh siad nach mbeadh aon trust acu as         - when they'd say someone couldn't be trusted

Making up 

Réitiú          – settle (an argument)

Tá aiféal orm           - I'm sorry

ag iarraidh mórtas a dhéanamh leis            - try to make up with

someone

Cheekiness 

a'cocaireacht             - being cheeky, answering back

a'déanamh neamhshuim           - making light of something

Putting someone off

Sioscadh cainte           – putting someone off

Troublemaking 

a'cáiríneacht            - going around stirring up trouble

Ignoring others 

a'coinneáil ar a'taobh dorch'         - being distant and cold 


 

 

 

 


 

bottom of page