Feelings 

Airím uaim ina dhiaidh            - I miss it

Tréarthach               - cheerful

Le báiní le fearg           - furious

Bhollaí bhodach          - exploded with anger

Le cuibhtheach feirge             - hit the roof 

Sáirigh amach             - exhausted

Tá aiféal orm            - I'm sorry