Feelings 

Airím uaim ina dhiaidh            - I miss it

Tréarthach               - cheerful

Sáirigh amach             - exhausted

Tá aiféal orm            - I'm sorry

Grá        – Love

Guaig         – restless, uneasy 

Happiness 

Sásta         – satisfied, content

Anger 

Le báiní le fearg           - furious

Bhollaí bhodach          - exploded with anger

Le cuibhtheach feirge             - hit the roof 

a choraicín a ardú            - to anger easily

Ghlac sé fearg          - he got angry 

Go ndeachaigh sén go dtí na réaltaí          - he hit the roof

Le báiní le fearg          - furious

Le báiní feirge            - incandescent with rage

Le cuibhtheach agus le báiní           - with fury

Phreab sé            - he lost it (got angry)

Réidh chun feirge            - quick to anger

Splanc            - spark 

Sadness 

Caoineadh          – crying, keening

Brón           – sad

Brónach           – sorrowful

Breill            – blubber lip, sulk

Disappointment 

Sáiteach            – a bit of a let-down

Saoirse        – freedom

Trócaire         – mercy

Bail            – state, condition

Drochmheas         – contempt, no value on something

Faitíos         – fear, apprehension 

Faoi gheasaí       - To be sent wild by something 

Lagar          – weakness, fainting, fainting fit

Pus        – sulky expression

Rachtáil        – venting of feelings, outburst