top of page

Feelings 

Love 

Grá            – Love

Happiness 

Sástaí        - happy 

Tréarthach               - cheerful

Bheifeá marbh le bród           -  you'd be delighted

Driven wild 

Faoi gheasaí          - To be sent wild by something

Apologies  

Tá aiféal orm            - I'm sorry

Fear

Faitíos         – fear, apprehension 

Nuair a bhainfí scanraidh beag astu             - when they'd get a bit of a fright

Scranadh           - scare

Worry 

Ná bí fimní ort            - Don't worry

Anger 

Fearg          - anger

Le báiní le fearg           - furious

Báiní le fearg           - furious

Bhollaí bhodach          - exploded with anger

Le cuibhtheach feirge             - hit the roof 

a choraicín a ardú            - to anger easily

Ghlac sé fearg          - he got angry 

Go ndeachaigh sé go dtí na réaltaí          - he hit the roof

Le báiní feirge            - incandescent with rage

Le cuibhtheach agus le báiní           - with fury

a thóigfeadh suas              - getting angry

a'dhul go dtí an bhollaí bhodach            - getting angry

a'dhul go dtí an ghealach             - getting angry

a'dhul sa spéir                  - getting angry

Phreab sé            - he lost it (got angry)

a'réabadh             - having a tantrum

Réidh chun feirge            - quick to anger

a'glacadh feirge            - rearing up, getting angry

Measartha crosta             - fairly cross

Splanc            - spark 

go holc le fearg          - a nasty temper

Bhuail fearg é go tobann           - he suddenly got angry

Pent up feelings 

Rachtaíl        – venting of feelings, outburst

Fuinneamh           - energy, spirit 

Restlessness

Guaig         – restless, uneasy 

Sadness 

Caoineadh                  – crying, keening

Brón           – sad

Brónach           – sorrowful

Breill            – blubber lip, sulk

Diomadach              - despondent

Hope

Tá dúil agam             - I hope

Disappointment 

Sáiteach            – a bit of a let-down

Missing things 

Airím uaim ina dhiaidh            - I miss it

To be sure about things 

Lánchinntí             - certain, convinced

Jealousy

Éad           - jealousy

Not caring 

Ba chuma leis             - he wasn't bothered, he didn't care

Shock

Baineadh geit as            - he got as awful shock

Fuair sé scanradh           - he got an awful shock

Nuair a bhainfí scanradh astu            - when they'd get a fright


 


bottom of page