top of page

Number 

a haon          - one
dó         - two 
trí          - three
ceathair         - four
cúig         - five 
sé        - six
seacht         - seven 
ocht         - eight 
naoi         - nine 
deich        - ten 

Fiche        - twenty

Scór         – twenty, a score  

Deich fichead          - thirty

Dhá fhichead           - forty

Leathchéad           - fifty

Trí fichead           - sixty

Trí scór go leith           - seventy

Ceithre scór          - eighty

Ceithre scór go leith           – ninety

Céad        – hundred        Céadtaí            - hundreds

Míle        – thousand 

Leath       – half

Neamhní         – zero 

Frequency

Faoi dhó          - twice

Faoi thrí            - thrice, three times

Discussing number 

Chomhraigh mé iad           - I counted them

bottom of page