top of page

The Home 

Houses

Teach              - house                    Tifí             - houses

The garden

Claighe         - fence    Claíochaí            - fences

Leacrachaí          - flagstones

Geata         – gate

Corraíocht          – vegetable gardening

Windows 

Dallóg        – window blind

Furniture 

Ball trioc            - piece of furniture

Mata         – a mat

Cathaoir         – chair

Bord            - table

Stól            - stool

The fireplace 

Teallach       - fireplace, hearth

Toit              - smoke

Bhí toit astu       - they were giving off smoke

Deatach        - smoke 

Clabhar           - the hole in the wall where they put down the fire 

Bac           - the walls either side of a fire (in a fireplace)

Cois na tineadh             - the floor beside the fire

a'faire isteach sa tiní            - staring into the fire

timire an teallaigh          - tongs (for a fireplace)

Grabhar               - crumbled pieces of turf 

Múirín            - turf crumbled into fine dust

Poll a'bhaic             - pot next to the fireplace for knickknacks

Sméaróid           - embers     sméaróideachaí          - embers

Sméaróideachaí dearga             - red embers

Sméaróideachaí dubha                - black embers

Aithinne            - coal, ember        aithinneachaí            - coals, embers

Luaithe        – ash

Bheadh dearg sa luaith            - there'd be reddening in the ashes

Nuair a bheadh an tiní ag éirí caití             - when the fire would be dying down 

Súiche            - soot

Gríosach          – hot ashes, embers

Tiní úr           - a new fire

an tiní a choigilt           - banking the fire

Bior dóití               - a hot poker

Graobh          – the tilted edge of a constructed pile of turf

Grogán             – small heap of footed turf

Simléar            - chimney

Cold and cosiness

Te teascal          - warm and cosy

Ionghaoth              – strong draught

Slán sábháiltí             - safe and secure

Rooms 

Seomra           – room

Seomra suití            - living room

Bedroom 

Leabaí             - bed            Leapachaí            - beds

Piliúr           - pillow

Cionnáirt             - headboard (bed)

Tic clúmhach         – down mattress

Clúmhach            - soft fluffy feathers; down

The kitchen 

Cisteanach           - kitchen

Bathroom 

Folcadán             - bathroom

Sóp            - Soap

Crockery and cutlery

Crúsca         – jug

Próca          – jar

Cúpán       – cup

Pláta         – plate 

Scian        – knife

Spúnóg         – spoon

Buidéal            – bottle

 

Cleanliness and messiness 

a'glanadh        - cleaning

a'nighe       - washing

Slachtmar         - tidy

Sclait         - a mess 

Prác          - mess

Locals 

Comhairs'          - neighbour     Comhairseanaí              - neighbours

bottom of page