top of page

Adverbs 

Adverbs of time 

Ar ball          - later

in amanní           - sometimes

In amanní aithrid         - in certain times

go deo             - forever

go fóill           - yet  

 
Adverbs of place 

antseó          - here

ann          - there, in it

ansin          - there, then


Adverbs of state 

Maith          – good, well 

go dona          - badly

go holc          - badly

Le chéillí         - together

Adverbs of amount 

Tuilleadh         - more

go leor                – enough

Sáith             – sufficiency, enough

Adverbs of description 

Ar an gcaoi chéanna       - similarly

Is doiligh         - It's difficult

go díreach          - exactly, directly

Gnóthach          - busy

Leithéid              - like, the like of 

Sciobtha              - quickly 

go h-éascaí            - quickly

go mall           - slowly

go réidh           - easily

Ní nach ionadh             - unsurprisingly

Adverbs of condition 

B’fhéidir             – maybe

go deimhin       - indeed, certainly

go mórmhór         - especially, particularly

Adverbs of frequency 

Arís                  - again

B'inic leis          - It would often

go hiondúil        - usually

Corruair          - occasionally

Uaireantaí         - sometimes, occasionally

go minic          - often

is iomaí           - often

Go síoraí                  - always

i gcónaí                  - always

Adverbs of direction 

Go fabhtach          – crookedly

 

 

 

bottom of page