top of page

Éadach                 – Cloth     Éadaigh       – Clothes

Gúna         - dress

Sciorta        - skirt

Bríste          – trousers

Gealas              - braces 

Bróg           – shoe           Brógaí            - shoes

Casóg           - coat

Cóta            –  coat    Cótaí           - coats 

Cóta mór           - heavy coat

Geansaí        – jumper

Muincheall          - sleeve

Stocaí            - socks

Troithín            – stocking        Troithíní            - stockings

Hata         - hat   Hataí           - hats 

Seanéadaigh            - old clothes

ag scaoileadh cnaip            - loosening a button

Manufacture of clothes 

Fíghe           - weave        a'fí            - weaving

a'cnioteáil          - knitting

Snáthaid           - needle

Biorán cniotála         - knitting needle

Snáthaid chroiséala         - crochet needle

Ceirthlín        – ball of wool

Snáth            - thread

Báinín       – woven, woollen cloth

Olainn            - wool

Leathair              - leather

Sriongán             - string

Description of clothes 

Ball éadaí           - an item of clothing

Ceirt          –  a rag

Giobal             – rag          Gioblachaí           - rags

Stiall            – strip                 Stiallachaí              - stripes

a'stialladh éadaí           - tearing cloth into strips

Cuma ná dóigh             - shapeless (clothes)

Seanéadaigh stróicthí            - old torn clothes

Stialltaí, stróicthí          - ripped and torn

Ceamach         – tattered     

Ceamachaí          - tattered clothes 

Nach raibh cuma ná gléas ar a chuid éadaigh           - his clothes look tatty

Stialltach       - tattered, torn 

Stróic mo bhríste         - my trousers are torn

Idioms involving clothes 

Caith do hata leis          - forget about it

bottom of page