top of page

Éadach        – Cloth Éadaigh       – Clothes

Bríste          – trousers

Bróg           – shoe

Casóg           - coat

Cóta            –  coat    Cótaí           - coats 

Geansaí        – jumper

Troithín            – stocking        Troighíní            - stockings

Hata         - hat   Hataí           - hats 

Seanéadaigh            - old clothes

Manufacture of clothes 

Fíghe           - weaving

Biorán cniotála         - knitting needle

Snáthaid chroiséala         - crochet needle

Ceirthlín        – ball of wool

Cloth 

Báinín       – woven, woollen cloth

Ceirt          –  a rag

Giobal             – rag          Gioblachaí           - rags

Leathair              - leather

Sriongán             - string

Description of clothes 

Stiall            – strip                 Stiallachaí              - stripes

a'stialladh éadaí           - tearing cloth into strips

Cuma ná dóigh             - shapeless (clothes)

Stialltaí, stróicthí          - ripped and torn

Ceamach         – tattered clothes

Nach raibh cuma ná gléas ar a chuid éadaigh           - his clothes look tatty

Stialltach       - tattered, torn 

Stróic mo bhríste         - my trousers are torn

Idioms involving clothes 

Caith do hata leis          - forget about it

bottom of page