top of page

Work      - Obair   

 

Jobs

Saothar            - work, job 

Rí       - king

Cigire          – inspector

At work 

Gar maith            - a good deed

Gráthaí           - business

Ceird          - skilled work

Duine a bheadh i ngabhadh obair          - somebody who was taking on work

Bhí siad oiltí go hiontach ar a'gcaoi sin          - they were trained in that way

Working hard

A'dhul féadú              – going at it hard

a'dhul dó           -  going hard at it

a'roundáil           - busy working with something

a'dhul dhó gur mhalair sé é             - he kept working at it until it was finished

a'rúscadh            - busy working on something

Fuair sé a lán a bhoilg uaidh            - he overcome a difficult task

Fuair sé an wire deireadh air            - he finished the work

Fuair sé chomh cruaí é leis a'cat a d'ith a'tongs            - he overcame a difficult task

ag dhul dó nó gur éirigh leis           - working hard until the job is done

Avoiding work 

a'sioscadh is a'caint              - talking and putting someone off their work

Ní bheadh sé a'déanamh oir'd leis an duine eile            - he wouldn't be doing as much as the other person

Ní bheadh sé ag imeacht a'chomh tiuf' leis an duine eile           - he wouldn't be going as fast as the other guy

Ní raibh aon úsáid iontu sin           - they weren't of any use

Sin a bheith a'cur i gcéill sa mbealaí go raibh siad a'dhul a'déanamh rud          - that's letting on that they were going to do something

Á mbeadh rud a'dhul i bhfad gan a dhéanamh          - if something was going on for a long time without getting done

The homeless 

Trumpa         - a tramp

Bacach         – a beggar

Fánadóir           - wanderer, vagrant

bottom of page